Orles

L'orla es pot obtenir directament des de l'opció del menú Models del mòdul Publicacions i des de l'opció Etiquetes del mòdul Publicacions.

Des de models

Escolliu l'opció Models del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés a Models

Determineu les següents dades:

 • Títol: servirà per identificar els models a la cua d'elaboració.
 • Models: cal triar el model Orla dels alumnes.

Imatge 2 - Selecció del model

A continuació cal definir les diferents opcions que mostren el filtres:

 • Curs escolar
 • Ensenyament
 • Nivell
 • Grup classe

i prémer el botó [Cerca].

Imatge 3 - Tria de les opcions dels filtres i cerca

Per últim seleccioneu els alumnes:

Imatge 4 - Selecció d'alumnes

Per acabar s'ha de prémer el botó [Imprimir PDF]. Es mostrarà un avís a la part superior de la pantalla informant que el model s'ha generat correctament. Per visualitzar-lo, cal anar a l'opció del menú Cua d'elaboració (models) del mòdul Publicacions.

Imatge 5 - Avís

Des d'etiquetes d'alumnes

Escolliu l'opció Etiquetes d'alumnes del mòdul Publicacions.

Imatge 6 - Accés a Etiquetes d'alumnes

Especifiqueu un nom a l'etiqueta i empleneu els paràmetres de la cerca:

 • Nom: Especifiqueu el nom "Orla".
 • Tipus: Escolliu "Etiqueta preestablerta d'alumnes".
 • Format: Escolliu "Etiqueta amb foto (52,5 x 42,5)".
 • Llista només d'alumnes: Escolliu "Donats d'alta".
 • Grup classe: Especifiqueu els grups classe. Si seleccioneu més d'un grup, es mostrarà una pàgina per grup quan executeu aquesta plantilla.

Imatge 7 - Publicacions - Definició dels paràmetres de l'etiqueta

Premeu el botó Cerca i seleccioneu els alumnes.

Imatge 8 - Publicacions - Selecció dels alumnes i generació

Premeu el botó Genera que es troba al final de la pàgina.
Aneu a l'opció de menú Cua d'elaboració d'etiquetes del mòdul Publicacions i quan l'estat sigui **Generat"" podeu prémer la icona per veure l'orla amb les fotografies dels alumnes.

Imatge 9 - Publicacions - Accés a la visualització de les etiquetes generades