Tasques d'inici de curs

A continuació hi ha les tasques que cal fer a inici de curs per tal d'assegurar la millor gestió de les dades del centre:

  • Actualitzar les dades dels alumnes: adreces, telèfons, etc.
  • Actualitzar les dades de l’Atenció a la diversitat: les NESE, les mesures d’atenció a la diversitat i els suports dels alumnes.
  • Actualitzar, si és el cas, la informació dels camps lliures
  • Revisar les opcions de religió i llengües estrangeres en el currículum dels alumnes
  • Actualitzar les dades relatives als serveis de menjador i transport, si és el cas
  • Revisar els grups assignats i comprovar que els grups assignats són els que corresponen.
  • Crear els grups classe i distribuir-hi els alumnes, els continguts, els professors i el tutor o tutora.
  • Crear, si escau, els grups complementaris
  • Crear, si escau, grups ZER
 • Preparar els documents:
  • Elaborar i imprimir les llistes de cada grup.
  • Elaborar i imprimir les orles
  • Elaborar i imprimir el registre d’assistència
  • Ajustar les autoritzacions de personal del centre
  • Donar d’alta mestres itinerants de les ZER a les escoles de la zona escolar