Models

Què són

En aquesta opció del menú Publicacions es poden obtenir alguns documents ja definits a l'aplicació.


Com s’hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció del menú Models del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés als models


Quines operacions s'hi poden fer

Des d'aquesta opció de menú es poden elaborar documents d'un conjunt d'alumnes, sense necessitat d'haver d'accedir a la fitxa de cada alumne en particular.

En primer lloc cal determinar les següents dades:

Imatge 2 - Determinació del model

  • Títol: servirà per identificar els models a la cua d'elaboració.
  • Models: cal triar entre els models disponibles.En funció del model seleccionat caldrà determinar altres dades:

  • Curs escolar
  • Grup classeA continuació cal cercar i seleccionar els alumnes:

Imatge 4 - Cerca i selecció d'alumnes

Per acabar s'ha de prémer el botó [Imprimir PDF]
Es mostrarà un avís a la part superior de la pantalla informant que el model s'ha generat correctament. Per visualitzar-lo, cal anar a l'opció del menú Cua d'elaboració (models) del mòdul Publicacions.
Imatge 5 - Avís