Cua d'elaboració (models)

Què són

En aquesta opció del menú Publicacions es troben els models que l'usuari ha elaborat.


Com s’hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció del menú Cua d'elaboració (models) del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Pantalla per seleccionar Cua d'elaboració (models)


Quines operacions s'hi poden fer

La pantalla que es mostra conté informació dels models que s'han elaborat.

L'estat dels models indica si s'estan elaborant (En execució), si s'han elaborat (Finalitzada) o si s'ha produït un error (Error).

Imatge 2 - Cua d'elaboració de models

Es poden fer dues operacions:

Visualitzar els models

Per visualitzar un model, cal fer clic a la icona .

Esborrar els models

Per esborrar un model, cal fer clic a la casella de selecció i prémer el botó .