Publicacions

Contextualització

Les dades dels alumnes i del personal que es desen en l'aplicació s'han de poder visualitzar mitjançant publicacions. Per altra banda, les dades dels alumnes i del personal del centre han de constar en els documents administratius o en els documents que dissenyi el centre.


Funcions

Des d'aquest mòdul es poden dissenyar i elaborar documents diversos. El disseny el fa l'usuari de l'aplicació que és qui diu els camps que en formaran part i els filtres que s'hi aplicaran en el moment de l'elaboració. Qualsevol publicació que es pugui configurar podrà ser utilitzada només per la persona que la generi o podrà ser-ho per tot el centre.
Els formats de sortida són "WORD", "EXCEL" o "PDF".


D'on venen les dades

Les dades provenen totes de l'aplicació, bàsicament de la Fitxa de l'alumne/a i de Personal.


A quin lloc de l’aplicació es fan servir aquestes dades

Les publicacions configurables es defineixen i es fan servir només en aquest mòdul.


Qui hi pot accedir

El director o directora, l'equip directiu, i el personal d'administració i serveis.


Com s’hi accedeix

S'ha d'escollir l'opció Publicacions.

Imatge 1 - Accés a les opcions de Publicacions


Organització