Etiquetes d'alumnes

Què són

En aquesta opció del menú Publicacions es dissenyen i s'elaboren les etiquetes.

Les etiquetes dissenyades, al contrari que les llistes, no es poden desar, s'elaboren i s'executen tot seguit.


Com s’hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció del menú Etiquetes d'alumnes del mòdul Publicacions.

Imatge 1 - Accés a les etiquetes d'alumnes


Quines operacions s'hi poden fer

Les operacions que s'hi poden fer són:

Etiquetes preestablertes són etiquetes que ja estan dissenyades, així, l'usuari només ha de seleccionar els alumnes i obtenir les etiquetes.

Les etiquetes configurables necessiten la definició del contingut de l'etiqueta, és a dir, en aquest cas, l'usuari ha de definir l'etiqueta, seleccionar els alumnes i executar-la.

Tant en un com en l'altre cas cal, en primer lloc, determinar l'etiqueta que es vol generar:

Imatge 2 - Configuració de l'etiqueta

  • Nom: servirà per identificar les etiquetes a la cua d'elaboració.
  • Tipus: cal triar entre etiquetes configurables o preestablertes.
  • Format: permet seleccionar l'etiqueta preestablerta que es vol utilitzar. No aplica en el cas de les etiquetes configurables.
  • Mida: permet escollir la mida de l'etiqueta quan s'ha seleccionat etiqueta configurable. No aplica en el cas de les etiquetes preestablertes.


Elaborar etiquetes preestablertes

L'aplicació disposa d'unes etiquetes ja elaborades, concretament l'etiqueta postal i cinc tipus diferents d'etiquetes amb foto. Aquestes etiquetes amb foto es diferencien per la mida de l'etiqueta i/o el tipus i mida de la lletra.

Triem etiquetes preestablertes, i, quan es tria un Format surt a la part inferior del boc informació de l'etiqueta seleccionada:

Imatge 3 - Informació del format de l'etiqueta

A continuació s'han de cercar els alumnes dels quals es volen imprimir etiquetes:
Imatge 4 - Cercador d'alumnes

Es poden utilitzar totes les combinacions possibles dels filtres existents, així com no informar-ne cap. En aquest cas la cerca mostrarà tots els alumnes del centre.

Un cop tenim el resultat de la cerca, s'han de seleccionar els alumnes concrets:
Imatge 5 - Resultat de la cerca i selecció d'alumnes

Per últim cal clicar el botó [Genera].
Es mostrarà un avís a la part superior de la pantalla informant que el resultat s'ha de cercar a l'opció del menú Cua d'elaboració d'etiquetes del mòdul Publicacions.
Imatge 6 - AvísElaborar etiquetes configurables

L'aplicació permet dissenyar i elaborar altres etiquetes, amb altres mides o altres continguts. Són les etiquetes configurables.
Triem etiquetes configurables, i, quan es tria la Mida surt a la part inferior del boc informació de l'etiqueta seleccionada. En aquest cas la informació que es mostra també inclou el model de les etiquetes comercials "Apli" que cal utilitzar.

Imatge 7 - Etiqueta configurable


A continuació s'han de cercar els alumnes dels quals es volen imprimir etiquetes:
Imatge 8 - Cercador d'alumnes

Es poden utilitzar totes les combinacions possibles dels filtres existents, així com no informar-ne cap. En aquest cas la cerca mostrarà tots els alumnes del centre.

Un cop tenim el resultat de la cerca, s'han de seleccionar els alumnes concrets:
Imatge 9 - Resultat de la cerca i selecció d'alumnes

A continuació cal clicar el botó [Següent].

En aquest cas es mostrarà la pantalla per definir el contingut de l'etiqueta:
Imatge 10 - Definició de l'etiqueta configurable. 1a part

  • Inclou fotografia: "Sí" o "No" segons hagi de sortir o no la fotografia de l'alumne/a.
  • Inclou marges de l'etiqueta: "Sí" o "No" segons es vulgui deixar marges als quatre costats de l'etiqueta.
  • Alineació: "Esquerra", "Centre", "Dreta" segons es vulgui l'alineació del text.Seguidament s'han de seleccionar els camps d'informació que ha de contenir l'etiqueta i situar-los a la línia que es desitgi:
Es mostrarà un nombre variable de línies (Fila 1, Fila 2, …) segons la mida de l'etiqueta seleccionada.

A continuació la relació de camps disponibles. A cada camp s'inclou el nombre d'espais que requereix.

Imatge 11 - Definició de l'etiqueta configurable. 2a part


Per seleccionar un camp cal clicar-lo amb el ratolí i arrossegar-lo fins a la Fila en què es vol mostrar. Per treure de l'etiqueta un camp inserit, cal clicar-lo i arrossegar-lo al contenidor de camps disponibles.


Cal tenir en compte que només es mostraran disponibles els camps dels quals la seva amplada els permeti de ser inclosos a l'etiqueta.


Cal observar que a la dreta de cada Fila indica el nombre d'espais disponibles i el nombre d'espais ocupats. Això ens indica si és possible posar un altre camp a la mateixa fila.
Un cop realitzada tota la definició de l'etiqueta cal prémer el botó [Genera]:

Imatge 12 - Definició de l'etiqueta configurable realitzada


Es mostrarà un avís a la part superior de la pantalla informant que el resultat s'ha de cercar a l'opció del menú Cua d'elaboració d'etiquetes del mòdul Publicacions.
Imatge 13 - Avís