Personal

Contextualització

Una de les tasques administratives que es fan en el centre és gestionar la dedicació de la docència al centre i les hores de dedicació horària del PAS.


Funcions

En aquest mòdul es gestionen les tasques relacionades amb el personal del centre.

Pel que fa al personal d'administració i serveis, es recull la dedicació horària i els períodes de vacances.

Pel que fa al personal docent, es recull la dedicació horària de la docència, dels càrrecs, de l'atenció a la diversitat i d'altres.

Una altra funció d'aquest mòdul és el tractament del personal pendent de nomenar.
Quan es prepara un nou curs, no es coneixen les identitats d'alguns professors. No obstant això, el centre necessita organitzar els grups, els professors que hi impartiran docència… Per aquest motiu, l'aplicació permet definir la figura del professor o professora pendent de nomenar, assignant-li un nom. En el moment que se'n conegui la identitat, l'aplicació permetrà substituir-lo pel definitiu.D'on venen les dades

Les dades personals i laborals s'obtenen dels sistemes d'informació del Departament d'Ensenyament.A quin lloc de l'aplicació es fan servir aquestes dades

Les dades del personal docent es fan servir en el mòdul Grups, Matrícula i fitxa de l'alumne/a, Avaluació i Extraccions.Qui hi pot accedir

Hi pot accedir el director o directora o l'equip directiu. El personal d'administració i serveis i de manera més restringida, el personal docent.Organització

Aquest mòdul està organitzat en els submòduls següents:

  • Dades del personal: Dades laborals i de dedicació de la docència.
  • Professor pendent de nomenar: Tractament del professor o professora pendent de nomenar.
  • Visualitzar les meves dades: permet a cada persona del centre veure les seves dades. Cal recordar que la informació que es mostra és la que consta a les bases de dades de personal del Departament d'Ensenyament, Esfer@ no té aquesta informació.