Matrícula

Contextualització

La matrícula és un procés administratiu que es fa una vegada per cada curs i amb el qual es lliga l’alumne a un centre, ensenyament i nivell. Les dades que conformen una matrícula són les dades personals i de localització de l’alumne i dels pares o tutors, i del currículum (matèries) que cursarà.

Per agilitzar el procés de matrícula, és interessant haver configurat prèviament el curs corresponent al curs en què es matricula l'alumnat en l'opció Paràmetres del centre dins de la pestanya Configuracions.

Funcions

La matrícula es formalitza en el programa de gestió del centre i posteriorment es registra en el Registre d'alumnes (RALC), que és un sistema d’informació únic de dades bàsiques dels alumnes. El RALC assigna un identificador únic (IDALU) a cada alumne, que és una dada clau per identificar-lo unívocament en qualsevol sistema departamental.
La matrícula es pot formalitzar de les maneres següents:

  • Matrícula individual d’alumnes assignats al centre.
  • Matrícula individual d’alumnes que continuen al centre.
  • Matrícula massiva d’alumnes que continuen al centre amb disposició de les dades per automatitzar-la.


En el moment de desar i registrar la matrícula s’han d’acomplir els requisits de qualitat de les dades, tant de RALC com d’Esfer@.
Com a resultat de la matrícula es genera un resguard amb totes les dades, inclòs el detall del currículum i una declaració responsable sobre la carta de compromís del centre, que ha de signar l’alumne o la família.
Les dades personals, de localització de l’alumne i dels tutors, es troben al RALC i es comparteixen entre tots els centres que tenen matriculat l’alumne.D'on venen les dades

Les dades provenen dels sistemes d'informació del Departament d'Ensenyament i de dades que l'aplicació té de matrícules anteriors.


A quin lloc de l’aplicació es fan servir aquestes dades

Les dades de la matrícula es visualitzen a la fitxa de l'alumne. També són dades que es fan servir en el procés d'avaluació i en properes matrícules de l'alumne. Aquestes dades també formen part de l'expedient acadèmic de l'alumne i s'utilitzen per generar tota la documentació de l'alumne.


Qui hi pot accedir

El director o directora, l'equip directiu, i el personal d'administració i serveis.


Com s’hi accedeix

S'ha d'escollir l'opció Matrícula d'alumnes (d'admissió o preinscripció) o Matrícula d'alumnes del centre per continuïtat del mòdul Matrícula i fitxa de l'alumne/a.

Imatge 1 - Accés a les opcions de matrícula


Organització

Està organitzat en els submòduls següents:

Una vegada ja s'ha efectuat la matrícula de l'alumnat, s'ha de distribuir en els Grups classe.

.