Àmbit personal

L'Àmbit personal recull tota la informació de caràcter personal d'un alumne matriculat que el centre necessita per fer els diferents processos administratius.

Què és

La informació d'aquest àmbit s'organitza en pestanyes:


Com s'hi accedeix

Per accedir-hi cal clicar a la pestanya Àmbit personal de l'opció del menú Fitxa de l'alumne del mòdul Matrícula i fitxa de l'alumne/a.

Imatge 1 - Accés a la fitxa de l'alumne

Imatge 2 - FDA - Accés a l'Àmbit personal de la fitxa de l'alumne


Quines operacions s'hi poden fer

  • Revisar i rectificar, si cal, les dades personals
  • Revisar, rectificar i afegir dades de contacte tant de l'alumne com dels tutors
  • Enregistrar els serveis a l'alumne: transport i menjador
  • Emplenar informació dels camps lliures
  • Enregistrar situacions rellevants de l'alumne/a