Identificació

Les dades que es troben en aquesta pestanya corresponen a l'alumne i són les següents:

Dades personals

Aquest bloc de dades correspon a les dades d'identificació de l'alumne.

És molt important reflectir el màxim de dades sol·licitades de l'alumne i de contacte, així com respectar fidelment la informació que aporten els documents oficials.

Imatge 1 - Dades personals de la fitxa de l'alumne

La informació que recull és compartida amb el RALC, excepte els camps observacions. Qualsevol canvi que s'hi faci amb les dades compartides amb el RALC, quedarà reflectit a la resta d'aplicacions que les fan servir.

L'identificador de l'alumne és el número d'identificació de l'alumne durant tota la seva vida acadèmica i aquest no es pot modificar.

En aquest bloc es poden afegir les dades dels documents d'identificació de l'alumne com són el DNI, el TIS, el NIE i el passaport.

Si l'alumne és menor d'edat i està emancipat legalment, cal especificar el camp "Alumne emancipat legalment?" . Si l'alumne és major d'edat i està tutelat, cal especificar en el camp "Alumne tutelat legalment?".


Fotografia de l'alumne/a

Per afegir la foto de l'alumne/a cal clicar a la imatge genèrica, a continuació cercar i seleccionar la foto, i aquesta s'afegeix.

Imatge 2 - Quadre per afegir la foto de l'alumne

Imatge 3 - Selecció de la foto de l'alumne

1_edita.jpg

Imatge 4 - Enregistrament de la foto de l'alumnePodeu ajustar i modificar la imatge utilitzant els següents botons:

  • El botó serveix per desplaçar la imatge respecte el llenç.
  • El botó serveix per fixar la imatge i moure el quadre de selecció.
  • El botó serveix per girar la imatge en sentit antihorari.
  • El botó serveix per girar la imatge en sentit horari.
  • El botó serveix per disminuir el zoom.
  • El botó serveix per augmentar el zoom.


Un cop s'ha carregat la imatge, podeu tornar a editar-la.
bot_7_edit.jpg

Imatge 5 - Edició d'una fotografia existentDades de localització

En aquest apartat cal indicar les dades de localització de l'alumne. En cas que l'alumne tingui custòdia compartida, serà obligatori especificar les dades del segon domicili.

Imatge 6 - FDA - Dades de localització de la fitxa de l'alumne


Altres contactes de l'alumne/a

Imatge 7 - FDA - Àmbit personal - Identificació - Altres contactes de l'alumne

En aquest darrer bloc es poden especificar altres contactes de l'alumne. Aquests poden ser l'adreça electrònica, el telèfon, el número de fax i el web.

Cal tenir en compte que totes les dades personals i de localització (tret els camps "Altres contactes" i "Observacions"), provenen del RALC. Per tant, si es modifica alguna d'aquestes dades a Esfer@, quan se'n validin els resultats de les modificacions queden gravades automàticament al RALC.