Resultats d'avaluacions finals

Resultats d'avaluacions finals

En aquesta pantalla es mostren les dades registrades a les avaluacions finals de l'ensenyament.

Imatge 1 - Accés a dades de l'avaluació de l'àmbit acadèmic

A la pestanya Resultats d'avaluacions finals es prem sobre l'ensenyament del què volem veure les notes enregistrades.

1. Resultats de les avaluacions finals del curs 2016/2017, si escau, realitzades a Esfer@.

Imatge 2 - Dades de l'avaluació final realitzada a Esfer@

Les dades de les avaluacions finals realitzades a Esfer@ es mostren en aquesta pantalla de la fitxa de l'alumne/a només quan l'avaluació final està en estat Signada


2. Resultats de les avaluacions finals, del mateix ensenyament, si és el cas, que es van migrar de SAGA.
Imatge 3 - Dades de l'avaluació final realitzada a SAGA

Enregistrar diligències a l'acta

Quan les avaluacions finals estan signades no és possible modificar cap qualificació. Si, malgrat tot, és necessari modificar alguna dada, caldrà registrar una diligència a l'acta, és a dir, modificar una qualificació a la mateixa acta d'avaluació.

Les diligències a l'acta sobre les qualificacions de les avaluacions realitzades a Esfer@ s'enregistren des d'aquesta pantalla de la Fitxa de l'Alumne, des de la qual, es pot obtenir també la relació de diligències que s'hagin enregistrat a l'alumne/a.

Per enregistrar una diligència a l'acta cal clicar la icona de la qualificació que es vol modificar:

Imatge 4 - Accés a enregistrar diligències

la qual cosa obrirà una finestra modal on caldrà prémer el botó [Afegeix]:

Imatge 5 - Afegir una diligència

A continuació cal entrar la nova qualificació i prémer el botó [Desa]:

Imatge 6 - Enregistrar la diligència

En enregistrar una diligència, aquesta queda en estat Pendent de signar.

Imatge 7 - Diligència pendent de signar

El director/a o secretari/secretària del centre han de signar la diligència perquè aquesta sigui vàlida.
En aquest cas, en accedir a la diligència pendent de signar es mostra una icona per a procedir a signar-la:
Imatge 8 - Signar una diligència

En prémer la icona es mostrarà un avís:
Imatge 9 - Avís en signar una diligència

Cal clicar el botó [Confirma] i a continuació el botó [Desa] per guardar els canvis. Ara la diligència ja és vàlida a tots els efectes:
Imatge 10 - Diligència signada

A la pantalla de les qualificacions de l'alumne/a sempre es mostrarà la icona de color vermell per indicar que la qualificació que es mostra és el resultat d'una diligència:
Imatge 11 - Resultats de l'avaluació amb diligència signada


Sobre les qualificacions migrades de SAGA no es poden fer diligències a l'acta, en aquest cas, s'han de fer diligències a l'expedient des del menú Expedient del mòdul de Gestió administrativa.


Diligències a les qualificacions finals

Quan es fan diligències a les qualificacions finals de les matèries d'un ensenyament que condicionen la qualificació final de l’ensenyament, cal recalcular-la i fer una diligència a la qualificació final de l’ensenyament.

Quan es fa una diligència a una qualificació final de l’ensenyament que ja ha estat enviada a al RALC, també cal esmenar la qualificació final a la RTA.
Llista de diligències

Des del botó [Imprimeix] d'aquesta pantalla es pot obtenir la relació impresa de les diligències que afectin l'alumne/a:

Imatge 12 - Obtenir llista de diligències