Àmbit acadèmic

L'Àmbit acadèmic recull tota la informació de cadascun dels ensenyaments als quals l'alumne està o ha estat matriculat al centre.

Què és

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi cal clicar a la pestanya Àmbit acadèmic del mòdul fitxa de l'alumne/a, i seleccionar l'ensenyament.

Imatge 1 - Accés a la fitxa de l'alumne - Àmbit acadèmic

Imatge 2 - FDA - Accés a l'Àmbit acadèmic de la fitxa de l'alumne

Quines operacions s'hi poden fer

  • Consultar les dades curriculars de les matrícules de l'alumne/a
  • Canviar el nivell d'una matrícula
  • Consultar els resultats de les avaluacions finals
  • Consultar les dades d'accés i de finalització de cadascun dels ensenyaments cursats per l'alumne/a
  • Consultar les dades d'atenció a la diversitat
  • Consultar les especificitats, si escau
  • Consultar els preus públics, si escau
  • Fer la baixa de la matrícula