Especificitats dels cicles formatius

És visible només per als ensenyaments dels cicles formatius.

Aquesta pestanya permet completar les dades específiques dels cicles formatius. Es poden completar en el moment de formalitzar la matrícula o a posteriori.

Imatge 1 - Accés a Especificitats dels cicles formatius

Els blocs de dades són els següents:

Mesures flexibilitzadores

Les mesures que es poden aplicar es gestionen des del mòdul Configuracions: La majoria de mesures les ha d'autoritzar el Departament i una l'ha de comunicar el centre al Departament conforme la implanta.

Codi de mesura Nom de la mesura Observacions
01 Impartició parcial de cicles L'autoritza el Departament
02-02A Distribució temporal extraordinària L'autoritza el Departament
03-03B Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius L'autoritza el Departament
03-03C Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius organitzada pel Departament L'autoritza el Departament
04 Impartició d’unitats formatives en entorna laborals L'autoritza el Departament
05 Oferta a col·lectius singulars L'autoritza el Departament
06 Formació semipresencial El centre comunica al Departament que la impartirà
07-07A Formació professional en alternança simple L'autoritza el Departament
07-07B Formació professional en alternança dual L'autoritza el Departament
08 Oferta de cicles en zones de baixa densitat L'autoritza el Departament

Per afegir una mesura flexibilitzadora cal prémer el botó del bloc de dades.

Imatge 2 - Botó per afegir una mesura flexibilitzadora

Imatge 3 - Afegiment d'una mesura flexibilitzadora

En seleccionar la mesura i prémer el botó de la finestra emergent, la mesura queda afegida a la llista de mesures que s'apliquen a l'alumne.

Segons la mesura seleccionada cal emplenar diferents camps.

Codi Nom de la mesura Indicacions en l'àmbit de l'alumne
01 Impartició parcial de cicles
02-02A Distribució temporal extraordinària -Indicar que s’hi acull.
03-03B Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius - Indicar que s’hi acull.\\- Si no té els requisits d'accés, cal marcar-ho en el camp corresponent.\\- Identificador del conveni. (S’ha d’escollir el conveni dels disponibles per la mesura segons el mòdul Configuracions).\\- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera informar el país). Seleccionar l’empresa de les disponibles per la mesura, segons el mòdul Configuracions.
03-03C Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius organitzada pel Departament - Indicar que s’hi acull
- Si no té els requisists d'accés marcar-ho en el camp corresponent
04 Impartició d’unitats formatives en entorna laborals
05 Oferta a col·lectius singulars - Indicar que s’hi acull.\\- Si no té els requisits d'accés cal marcar-ho en el camp corresponent.\\- Identificador del conveni. (S’ha d’escollir el conveni dels disponibles per la mesura segons el mòdul Configuracions).\\- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera informar el país). Seleccionar l’empresa de les disponibles per la mesura, segons el mòdul Configuracions.
06 Formació semipresencial -Indicar que s’hi acull.\\- Mòdul i unitats formatives que farà en aquesta modalitat (en aquest cas s’ha de mostrar els continguts que l’alumne tingui en el seu currículum).
07-07A Formació professional en alternança simple - Indicar que s’hi acull.\\- Nombre d’hores que fa a l'empresa.\\- Identificador del conveni. (S’ha d’escollir el conveni dels disponibles per la mesura segons el mòdul Configuracions).\\- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera informar el país).
07-07B Formació professional en alternança dual -Indicar que s’hi acull.
-Mòduls i unitats formatives que es fan en dual.
-Hores a l'empresa del mòdul i de les unitats formatives que es cursen en dual.\\- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera indicar el país).
-Identificador del conveni (S’ha d’escollir el conveni dels disponibles per la mesura segons el mòdul Configuracions).\\- País on es fa el projecte.
08 Oferta de cicles en zones de baixa densitat

Cal tenir en compte que per mantenir els canvis fets en qualsevol pestanya de l'Àmbit acadèmic, sempre cal prémer el botó .

Per eliminar una mesura flexibilitzadora cal seleccionar-la i prémer el botó .

Imatge 5 - Selecció d'una mesura flexibilitzadora per eliminar-laProgrames de mobilitat internacional

Els programes de mobilitat internacional es gestionen des d'aquesta pestanya de la fitxa de l'alumne.

Imatge 7 - Botons per afegir o esborrar programes de mobilitat internacional

Es prem el botó i a la finestra emergent hi ha els camps següents:

 • Nom del programa de mobilitat:
  • Erasmus
  • Leonardo da Vinci
  • Programa bilateral entre el centre educatiu i un centre estranger
  • Altres
 • El programa inclou la formació en centres de treball?
 • País del programa de mobilitat internacional
 • MesosFormació en centres de treball

Per enregistrar que l'alumne farà la formació en centres de treball cal prémer el botó d'aquest bloc de dades.

Imatge 8 - Botons per afegir i esborrar empreses de formació en centres de treball

Imatge 9 - Introducció de les dades de l'empresa on l'alumne farà la formació

A la finestra emergent cal emplenar els camps següents:

 • NIF de l’empresa (obligatori)
 • Nom de l’empresa
 • És una empresa estrangera? – Sí/No (desplegable).
 • País de l’empresa (obligatori)

En prémer el botó s'afegeix un registre al bloc de dades.

Cal recordar que per mantenir els canvis fets cal prémer el botó de la part superior de la fitxa de l'alumne.

Per eliminar un registre o més cal seleccionar-lo i prémer el botó .