Dades d'accés i de finalització

En aquesta pantalla es veuen i s'editen les dades d'accés i de finalització de l'ensenyament. Concretament es recullen les dades següents:

 • Accés a l'ensenyament:
 1. Data d'inici de l'ensenyament
 2. Data de la primera matrícula al centre
 3. Centre de procedència
  1. És de fora de Catalunya?
  2. Municipi
  3. Codi i nom del centre de procedència
 • Fi de l'ensenyament:
 1. Data de fi de l'ensenyament
 2. Data de baixa en el centre
 3. Data de lliurament de la documentació a la família
 • Expedient electrònic:
 1. Centre que custodia l'expedient
 2. Data de l'inici de l'ensenyament (a l'arxiu)

Imatge 1 - Accés a Dades d'accés i finalització de l'àmbit acadèmic

Totes les dades es carreguen de manera automàtica, menys les que fan referència al centre de procedència que cal enregistrar-les manualment.

Impressió de documents normatius

Des d'aquesta mateixa pantalla es poden elaborar i imprimir els documents normatius de l'ensenyament, si corresponen.

Imatge 2 - Documents que genera el centre