Resposta petició de documentació

Què és

Aquesta funcionalitat permet que, en els casos en que tant el centre de destí com el proveïdor es gestionin amb Esfer@, que el centre on estava matriculat l'alumne/a i que té la seva custòdia pugui trametre la documentació al nou centre.Com s’hi accedeix

Accediu al menú Resposta de peticions de documentació:

Imatge 1 - Accés a Resposta de peticions de documentació
Quines operacions es poden fer

El programa mostra un formulari de cerca, en el desplegable Centre peticionari es mostra la relació de centres que ens han fet petició de documentació. És imprescindible triar el centre peticionari (el que ha emès la petició) i l'ensenyament del qual es demana la custòdia:

Imatge 2 - Cerca de peticions

Accedir al detall

Opcionalment podeu consultar el detall de la petició clicant la icona de detall.

Imatge 3 - Detall de la petició


Recordeu que per poder fer el traspàs, cal que la matrícula de l'alumne estigui en estat de baixa i haver arxivat l'expedient.

Seleccionant la petició s'activen les opcions del botó [Més accions]. Aquestes opcions són:

  • Traspassa la documentació
  • Signa la tramesa
  • Tanca per error

Traspassar la documentació

Heu de fer aquesta segona acció per fer efectiu el traspàs de la documentació, per la qual cosa, s'ha de seleccionar la petició signada, prémer de nou el botó [Més accions] i clicar l'opció Traspassa la documentació.

Imatge 4 - Traspassa la documentació


El traspàs estarà pendent de l'acceptació del centre peticionari (Centre B).

Imatge 5 - Documentació pendent d'acceptació
Signar la tramesa

Si la petició és correcta, s'ha de clicar aquesta opció. Recordeu que només ho pot fer la Direcció.

Imatge 6 - Signa la tramesa


La petició quedarà Pendent de signar:

Imatge 7 - Petició pendent de signar
Tancar per error

Si la petició és errònia (d'un alumne que no estava al centre, per exemple), cal seleccionar aquesta opció. En aquest cas es finalitza el procés. El centre que havia fet la petició podrà iniciar una altra si és el cas.

Imatge 8 - Tanca per error


El centre peticionari veurà que la seva petició ha estat tancada:

Imatge 9 - Petició Tancada per errorSi el centre A no ha arxivat l'expedient, l'aplicació respondrà amb un missatge informant "No hi ha cap expedient per l'alumne i l'ensenyament". Per poder reprendre el procediment, cal esborrar la petició de documentació i iniciar-la novament.