Recepció de documentació

Què és

Quan el centre proveïdor (centre A) ha fet la tramesa de la documentació, el centre B ha de comprovar que és correcta, i acceptar-la o rebutjar-la en cas contrari.Com s’hi accedeix

Cal anar a Recepció de documentació de l'opció del menú Petició de documentació del mòdul Gestió administrativa:

Imatge 1 - Accés a recepció de documentació
Quines operacions es poden fer

Cercar peticions

Cercar la petició de la qual s'ha rebut la custòdia:

Imatge 2 - Cerca petició


Veure de quin o quins alumnes s'ha rebut la informació i comprovar la informació rebuda a Dades d'accés i finalització a l'opció del menú de l'àmbit acadèmic del mòdul fitxa de l'alumne/a.

Imatge 3 - Accés a Comprovar els documents amb la informació acadèmica rebuda
Acceptar la resposta de documentació

Descarregar l'Expedient i/o l'Historial. Si es mostra la informació de tots els cursos anteriors correctament, s'ha d'acceptar la documentació.

Accedir novament al menú Recepció de documentació, cercar la tramesa, seleccionar-la

Imatge 4 - Cerca petició revisada


Prémer el botó [Més accions] i clicar l'opció Resposta acceptada.

Imatge 5 - Resposta acceptada


Els resultats de les avaluacions finals de cursos anteriors quedaran incorporats a la fitxa de l'alumne i el centre peticionari (centre B) ja tindrà la custòdia de l'expedient, per la qual cosa podrà generar la documentació acadèmica de l'alumne (expedient i historial) quan ho necessiti.

Imatge 6 - Resposta acceptada
Rebutjar la resposta de documentació

Si en revisar la informació rebuda de l'alumne s'observa que està incompleta o que les dades no corresponen a l'alumne sol·licitat, s'ha de rebutjar la documentació.
En aquest cas, després de cercar la tramesa, seleccionar-la, s'ha de prémer el botó [Més accions] i clicar l'opció Resposta no adient.

Imatge 7 - Resposta no adient


Amb aquesta acció la petició ha quedat tancada. El centre peticionari (centre B) haurà d'iniciar una nova petició.

Imatge 8 - Nova petició d'una amb resposta no adient


Per a una bona gestió del seguiment de les peticions, es recomana que les peticions incorrectes siguin esborrades de la llista:
1. Seleccionar les peticions en "Estat": "Tancada per error" i "Resposta no adient".
2. Prémer el botó [Esborra]