Avisos

Què són

Els avisos són les notificacions que emet l'aplicació, que permeten assabentar-se ràpidament de les accions més rellevants per tal de poder gestionar-les.


Com s'hi accedeix

S'hi accedeix seleccionant l'opció del menú Avisos del mòdul de Gestió administrativa:

Imatge 1 - Accés al menú Avisos

L'aplicació, a més a més, disposa d'un accés directe des de la pantalla principal que permet visualitzar fàcilment si hi ha algun avís.

Imatge 2 - Accés al menú Avisos

En accedir-hi es mostra la relació d'avisos que ha rebut el centre i els filtres per poder fer la cerca, si escau.

Imatge 3 - Relació d'avisos i filtres

Els filtres són els següents:

  • Data i hora d'avís
  • Destinatari/ària
  • Tema
  • Títol
  • Estat: "Llegit" / "No llegit"
  • Data i hora de lectura


Quines operacions s'hi poden fer

A la pantalla "Avisos" s'hi poden fer les següents actuacions:

  1. Llegir un avís
  2. Esborrar un avís

L'acció de marcar com a visualitzat un avís i l'acció d'esborrar-lo només està habilitada si l'usuari ha accedit amb el rol corresponent al qual s'adreça l'avís.

Llegir un avís

Per llegir un avís, cal clicar la icona i a continuació s'obrirà una finestra emergent que mostra el detall de cada avís.

Imatge 4 - Detall de l'avís

Esborrar un avís

Per esborrar un avís que ja s'ha llegit, s'ha de seleccionar i clicar el botó