Configuracions

Contextualització

L'activitat docent del centre s'organitza en funció del projecte educatiu de cada centre. Les característiques de cada centre es poden plasmar a l'aplicació mitjançant uns paràmetres.

Cal configurar correctament tots els camps d'aquest mòdul, i actualitzar-los d'acord a les diferents necessitats i moments de la gestió del centre.


Imatge 1 - Característiques del mòdul Configuracions


Funcions

Aquest mòdul permet adaptar el programa a les característiques del centre. Per fer això, el centre ha de definir:

 • els camps lliures de centre
 • els serveis que el centre ofereix: transport i menjador
 • les autoritzacions, extraordinàries, d'accés al personal
 • els paràmetres de curs escolar en el centre
 • les mesures i suports personals d'atenció a la diversitat
 • llistes de personal i gestió de la dedicació del personal del centre
 • les mesures flexibilitzadores de la formació professional

D'on venen les dades

Algunes dades, com els suports personals d'atenció a la diversitat i l'autorització de determinades mesures flexibilitzadores, vénen dels sistemes d'informació departamentals.


A quin lloc de l’aplicació es fan servir aquestes dades

Les dades es fan servir a diferents llocs de l'aplicació, com:

 • fitxa de l'alumne
 • mòdul del personal
 • mòdul de matrícula
 • mòdul d'avaluació

Per altra banda, les autoritzacions afecten els permisos i accessos del personal del centre dins d'Esfer@.


Qui hi pot accedir?

 • El director o directora i l'equip directiu.

Com s’hi accedeix

Imatge 1 - Accés al menú Configuracions


Organització