Model d'avaluacions parcials

Què són

L'opció del menú Model d'avaluacions parcials permet que el centre estableixi com vol fer les avaluacions parcials.1)

Podeu canviar el model de les avaluacions mentre no s'hagi iniciat l'avaluació de cap grup de l'ensenyament.2)
Un cop iniciades no es pot canviar el model d'avaluació de l'ensenyament.

En triar un model d'avaluació parcial, es genera automàticament la 1a sessió d'avaluació parcial per a l'ensenyament corresponent en estat "Secretaria". Mentre tots els grups classe de l'ensenyament es mantinguin en aquest estat, es pot seguir treballant amb les mateixes condicions que abans de seleccionar el model d'avaluació.

Com s'hi accedeix

Imatge 1 - Accés a la definició del model de les avaluacions parcials

Imatge 2 - Llista d'ensenyaments del centre

A la pantalla es mostra una llista dels ensenyaments del centre. El model d'avaluació parcial serà "No definit" fins que no s'hagi escollit un model concret.

Quines operacions s'hi poden fer

Model d'avaluació parcial basada en la normativa

Si es volen fer les avaluacions parcials com les finals:

 • Accedir a l'opció del menú Model de les avaluacions parcials del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.
 • Prémer la icona corresponent a l'ensenyament.
 • Triar l'opció Basada en la normativa
 • Prémer el botó .

Imatge 3 - Definició del model de les avaluacions parcials com les finals

Imatge 4 - Visualització del model de les avaluacions parcials

Aquesta opció no està operativa per a l'educació infantil, donat que no correspon.

Model d'avaluació parcial pròpia del centre

Si es volen fer les avaluacions parcials amb el model d'avaluació pròpia del centre:

 • Accedir a l'opció del menú Model de les avaluacions parcials del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.
 • Prémer la icona corresponent a l'ensenyament.

Imatge 5 - Definició del model de les avaluacions parcials amb el model d'avaluació pròpia del centre

 • Escollir l'opció Pròpia del centre.
 • Triar els literals:
  • Si es volen avaluar els elements propis del centre però utilitzar per a l'avaluació els literals que estableix la normativa per a l'ensenyament cal:
   • Prémer el botó .
  • Si per a l'avaluació es volen fer servir literals propis del centre, cal:
   • Seleccionar els literals normatius i prémer el botó .

Imatge 6 - Eliminació dels literals normatius
Imatge 7 - Missatge de confirmació de l'eliminació

 • Afegir/modificar els literals propis del centre:

Els literals no es mantenen d'un curs per un altre. Cal afegir-los en seleccionar el model d'avaluació parcial pròpia del centre.

 • Prémer el botó .

Imatge 8 - Edició de les dades dels literals de centre

 • Entrar les dades del literal: Literal, Literal abreujat 3) i Qualificació quantitativa 4).
 • Prémer el botó .

Imatge 9 - Literal creat pel centre

L'aplicació limita a 10 literals i a una extensió màxima de 30 caràcters de longitud per a cadascun.

 • Repetir el procés fins a tenir tots els literals.

Imatge 10 - Llista de literals del centre

 • Per finalitzar, heu de prémer el botó que hi ha al peu de la pantalla.

Imatge 11 - Llista de literals que ha definit el centre

Després de desar els literals apareix el missatge de confirmació.

 • Fer la baixa/Activar els literals propis del centre:
  • Seleccionar la casella corresponent al literal a donar de baixa.
  • Prémer el botó .
  • Confirmar l'acció a la pantalla emergent.
 • Per finalitzar, heu de prémer el botó que hi ha al peu de la pantalla.

Entrada de qualificacions numèriques

Aquesta opció no es preveu per a l'educació infantil i l'educació primària.

El centre pot decidir entrar les qualificacions de forma numèrica, en aquest cas cal:

 • Accedir a l'opció del menú Model de les avaluacions parcials del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.
 • Prémer la icona corresponent a l'ensenyament.
 • Marcar l'entrada de qualificacions Numèrica.
 • Prémer el botó.

Imatge 12 - Selecció de l'entrada de qualificacions numèrica

En aquest cas el centre pot escollir el nombre de decimals que vol utilitzar.
Imatge 13 - Selecció del nombre de decimals

1) Per cada curs escolar i ensenyament.
2) O bé no s'han creat les sessions o bé es troben en estat secretaria.
3) Codi per facilitar l'entrada.
4) Correspondència numèrica de la qualificació.