Serveis

Les dades que es troben en aquesta pestanya corresponen als serveis que utilitza l'alumne i poden ser els següents:

NOTA: Tant el servei de menjador com el servei de transport es defineixen prèviament al mòdul Configuracions. Matrícula i FDA > FDA > Àmbit personal > Serveis

Imatge 1 - Accés a la pestanya Serveis de la fitxa de l'alumne

En aquesta pestanya s'especifiquen, si escau, els serveis de menjador i els serveis de transport que fa servir l'alumne.
Ambdós serveis s'han d'haver seleccionat i definit prèviament al mòdul Configuracions.

Imatge 2 - Configuracions - Serveis


Servei de menjador

Si l'alumne utilitza el servei de menjador cal emplenar els camps següents:

 • Dieta
 • Reducció de l'import
 • Motiu
 • Entitat que l'atorga


Si l'alumne té una reducció de l'import, cal indicar-ne el motiu; i si té un ajut, cal indicar l'entitat que el proporciona.

Imatge 3 - FDA - Àmbit personal - Servei de menjador


Servei de transport

Si l'alumne utilitza el servei de transport, cal emplenar els camps següents:

 • Línia
 • Vehicle
 • Parada
 • Observacions
 • Reducció de l'import
 • Motiu
 • Entitat que l'atorga


Cal haver especificat prèviament al mòdul Configuracions totes les dades relacionades amb el servei de transport.

Imatge 4 - Dades del servei de transport de la fitxa de l'alumne

A les observacions s'hi poden fer anotacions.

Si l'alumne té una reducció de l'import, cal indicar-ne el motiu; i si té un ajut, cal indicar l'entitat que el proporciona.