Formularis

Un formulari és un document que permet realitzar un qüestionari, que serà contestat per les persones a les que enviem l'enllaç o incrustat en una pàgina web.
Les respostes es recullen en un full de càlcul i ens permet de forma automatitzada disposar de les gràfiques corresponents.Títol i opcions generals

Es pot personalitzar el títol, i el subtítol (o explicació del qüestionari. A més de les opcions: a) Permet als usuaris editar les respostes (NO es recomanable)
b) Els usuaris han d'estar registrats per contestar (Si volem que s'hagin d'identificar per contestar, cal clicar aquesta opció).
c) Si s'han identificat, podem recollir directament el nom que consta en el seu correu electrònic (gmail o xtec).

Edició del Formulari:Creació de les preguntes

Es pot crear una pregunta nova clicant sobre el botó afegir element nou.


Apareix un nou despleglable per triar el tipus de pregunta.

Hi ha diferents tipus de preguntes segons el tipus de resposta:

Tipus Característiques
Text La resposta és oberta en un text curt
Text de paràgraf La resposta és oberta en un paràgraf
Selecció múltiple Seleccionar una de les respostes ja prefixades
Quadres de verificació Seleccionar una o més de les respostes ja prefixades
Escollir d'una llista Seleccionar una resposta del desplegable
Escala Puntuar un valor
Quadrícula Marcar les opcions en un quadre de doble entrada


Exemples:


Edició de les preguntes


Per defecte, al crear un qüestionari surten dues preguntes i cal editar-les per començar. Només apareixen les icones si cliquem sobre la pregunta.Aspecte del qüestionari


Podem canviar l'aspecte, per fer-lo més atractiu. Només cal prémer sobre el botó "Tema:" i triar un aspecte més agradable per a la visualització.

Visualització del qüestionariL'adreça de apareix a la part inferior, és la que ens permetrà visualitzar el qüestionari acabat i pot ser copiada i enviada per correu electrònic o hipervinculada des d'una pàgina web.
És recomanable, escurçar-la (donat que és molt llarga) si la volem passar. Hi ha programes específics per fer-ho com: Ves.cat , Bit.ly o Trunc.it que ens retornen una adreça molt més curta.

Visualització de les respostes

Quan obrim el document des de la pàgina principal o bé quan cliquem el botó des l'edició del formulari

apareix el full de càlcul on s'aniran recollint totes les respostes de les persones que contestin els formularis.

Aquest full de càlcul té un menú que fa referència especialment a Formulari:

I podem:

  • Editar el formulari de nou
  • Enviar el formulari per correu electrònic
  • Veure el formulari (per contestar)
  • Que ens doni l'adreça d'incrustació en una pàgina web (embed)
  • Que ens faci l'estadística de les respostes
  • Activar o desactivar que es pugui contestar el qüestionari
  • Esborrar tot el formulari


Gràfiques de les respostes


Clicant sobre el botó si estem editant, o bé sobre l'opció "Mostra un resum de les respostes" del menú formulari en el full de càlcul, podem veure un resum de les respostes en format gràfic.