Presentacions

Permet crear presentacions. Cal recordar que els programaris de PDI permeten importar aquestes presentacions per treballar-hi directament.

La pantalla és molt similar a la resta de programari.
A la part esquerra, es poden veure les diferents diapositives de la presentació.
Es disposa d'una zona central pel treball amb la diapositiva actual.
La barra d'eines i els menús són els habituals en aquest tipus de programa.


Per iniciar la presentació cal prémer el botó

Característiques importants


Descàrrega

Qualsevol presentació es pot descarregar amb diferents formats:

Tipus Ús
PDF Format d'imatge del document
PowerPoint Format de Microsoft Office
TEXT Format de text pla (sense cap codificació)