Documents de text

Es disposa d'un processador de textos amb les opcions habituals:

Característiques importants


Descàrrega

Els textos en format de "google docs" es poden descarregar en diversos formats:


Tipus Ús
ODT Text d'OpenOffice
PDF Format d'imatge del document
RTF Format estàndard que admeten la majoria de processadors de text
TEXT Format de text pla (sense cap codificació)
WORD Text de Word (Office)
HTM Format de pàgina web


Traducció del document

S'ofereix una traducció automàtica de documents.

Cal posar el nom del document traduït:

I escollir l'idioma:

Funciona en alguns idiomes millor que en altres. La traducció de l'anglès al català és molt correcta.