Càrrega de documents

Podem carregar un document elaborat prèviament amb aplicacions ofimàtiques. Es reconeixen els tipus de documents esmentats a la pràctica anterior que han estat elaborats amb OpenOffice, Office, en format html o text pla.

Per fer-ho es prem el botó "Penja" des de la pàgina principal

La pantalla que s'obre, ens permet seleccionar el fitxer de dues maneres diferents:

  • Arrossegant amb el ratolí al lloc indicat.
  • Obrint una finestra de selecció habitual.

Podem seleccionar si el document es converteix al format de documents del google (opció recomanada), doncs no comptarà en el límit de tamany de fitxers que tenim en el compte. Aquesta opció no és recomanable en documents molt complexos, amb moltes taules i columnes.

També es pot seleccionar la carpeta de destinació:

La privacitat del document:

Per acabar, només cal prémer el botó Iniciar la càrrega: