Tipus de documents

El Google Docs permet treballar amb els següents tipus de documents:

Nom Ús
Document Processament de textos
Presentació Presentacions per pantalla o per PDI
Full de Càlcul Elaboració de llistes, càlculs i gràfics
Formularis Recollida de dades, presentació i estadística de les dades recollides
Dibuix Gràfics i organigrames