Centralització de bústies

Sovint disposem de més d'un compte de correu i ens pot resultar útil tenir un lloc on poder-los agrupar. Amb GMail és possible baixar missatges des d'un màxim de cinc comptes de correu electrònic i centralitzar tot el nostre correu en un sol compte. També el podem configurar per enviar correu amb qualsevol dels nostres comptes.

Bàsicament hi ha dues maneres de centralitzar la correspondència:

 1. Configurar els altres comptes perquè ens enviïn, sense haver d'intervenir, els missatges que reben.
 2. Preparar el nostre gestor de correu GMail perquè periòdicament reculli els missatges rebuts en altres comptes.

A efectes pràctics no observarem cap diferència entre els missatge.

Redirigir el correu d'altres comptes cap a GMail

Suposem que volem rebre al compte de GMail tots els missatges que ens envien al correu corporatiu gencat.cat:

 • Accedim al gestor de correu web correu.gencat.cat.
 • Anem a Opcions per fer visible la pàgina de configuració.
 • Establim els paràmetres necessaris:
 1. Seleccionem l'opció Preferències que hi ha a l'esquerra de la pàgina.
 2. Activem el reenviament fent clic al quadre de verificació "Activar reenviament".
 3. Especifiquem l'adreça de correu on volem que s'enviïn els missatges que arriben a gencat.
 4. Desem els canvis.


En aquest cas, donada la poca capacitat de la bústia, és preferible seleccionar No deixar còpies al servidor

Reenviar el correu de GMail a un compte extern

Per enviar el correu entrant a algun altre compte que us pertanyi, s'hauran de seguir els passos següents:

 1. Feu clic a Configuració.
 2. Feu clic a Reenviament i POP/IMAP.
 3. A l'apartat Reenviament, feu clic al botó de radi i indiqueu en el camp de text Reenvia una còpia del correu entrant a l'adreça de correu electrònic on es vol reenviar el correu que arribi. També podeu escollir amb els correus un cop reenviats:
  • Conservar una còpia del correu reenviat: reenvia una còpia. Resten a la safata d'entrada com a no llegits.
  • Marcar el correu reenviat com a llegit: reenvia, marca com a llegits i els deixa a la safata d'entrada.
  • Arxivar el correu reenviat: reenvia i mou els missatges de la safata d'entrada a la carpeta "Tots els missatges".
  • Suprimir el correu reenviat: reenvia i esborraConfigurar un compte GMail (@gmail.com) perquè reculli el correu Xtec

Podem preparar el nostre compte GMail perquè obtingui el correu que hem rebut a altres adreces. El protocol POP permet als clients de correu electrònic (thunderbird, Outlook, …) recollir el correu dipositat en servidors remots. Amb GMail també és possible.

Ens caldrà fer dues coses:

1. Indicar en el nostre compte receptor de GMail de quines bústies ha de recollir correu. Els paràmetres de configuració són:

El següent vídeo tutorial mostra com configurar un compte de GMail perquè pugui recollir el correu d'un compte GMail a "la meva XTEC".

(Vídeo tutorial d'en Xavi Suñé)

2. Habilitar a l'altre compte l'accés POP. Hi ha servidors que tenen aquesta opció habilitada per defecte. No és el cas de GMail.


Ús del correu electrònic. La meva XTEC