Recerca avançada de missatgesSembla inevitable que amb el temps s'acumulin missatges de correu a les nostres bústies. L'ús d'etiquetes ens permet posar un ordre necessari però sovint insuficient. Tard o d'hora ens haurem d'enfrontar al repte de trobar un missatge concret.

Per a facilitar i millorar el resultat de la recerca podem utilitzar criteris. Una manera d'aplicar-los és anar a “Mostra les opcions de cerca i fer una recerca avançada segons diferents paràmetres: qui ens l'ha enviat (De:), a qui l'hem enviat (Per a:), si recordem alguna paraula de l'assumpte (assumpte:) o del contingut del missatge (conté les paraules:), …


És possible combinar diferents criteris amb operadors lògics per generar recerques més eficients. Ens podem plantejar, per exemple, recuperar els correus enviats per telemat o formatic que contenen un arxiu adjunt. Només cal escriure-ho a la finestreta corresponent i iniciar la cerca fent clic al botó "Cerca al correu":A continuació es recullen alguns dels operadors disponibles.

Operadors més usuals:

 • from: permet trobar tots els misstages enviats des d'un determinat compte de correu. Si escrivim from: maria123 o bé from: maria123@xtec.cat trobarem tots els missatges de la nostra bústia enviats per maria123
 • to: permet trobar missatges que hem enviat a una adreça en concret.
 • subject: podem centrar la cerca en el text de l'assumpte o tema: subject: convocatòria (missatges que a l'assumpte hi figura la paraula "convocatòria"). També podem fer servir més d'una paraula: subject: convocatòria extraordinària donarà com a resultat els missatges que contenen les dues paraules convocatòria i extraordinària.
 • has: attachment per a localitzar correus que porten algun arxiu adjunt.
 • filename: permet buscar el fitxer adjunt pel seu nom o tipus. Si escrivim filename: programa.odt buscarà missatges que adjuntin un arxiu anomenat programa.odt. Si escrivim filename: odt obtindrem com a resultat tots missatges, rebuts o enviats, que adjuntin algun arxiu del tipus odt.
 • in: per a limitar l'àmbit de la recerca a una carpeta concreta: in: inbox per a localitzar a la carpeta d’entrada; in:trash, a la paperera o in: outbox a la carpeta d'enviats.


Altres operadors:

 • OR (majúscules): per a buscar una cosa o altra. Si no recordem si era de Miquel o d’Anna, escriurem: from: miquel OR from :anna
 • - (guió): per a excloure una paraula. Per exemple, from: silvia –certificat buscarà tots els missatges rebuts de silvia que no continguin la paraula certificat.
 • x (cometes): per a buscar una frase exacta. subject: “criteris d'assignació”
 • (x) (parèntesi): per a agrupar dues o més paraules en un mateix concepte o combinar-les amb l'operador lògic OR: from:calendar (reunió OR acte)


També es poden combinar diferents operadors per obtenir filtres més restrictius. Per exemple:

 • from:formatic has:attachment, de formatic i amb un fitxer adjunt.
 • to:rmart987 (filename:pdf OR filename:png), enviat a rmart987 i adjuntant un document en format pdf o png.
 • after:2010/08/21 before:2010/09/17, missatges enviats o rebuts entre el 21 d'agost de 2010 i el 17 de setembre de 2010.
 • in: trash subject:inscripció filename: jpg, busquem un correu a la "paperera" sobre "inscripció" que adjunti un document en format "jpg".
 • label: gencat is:unread, missatges amb l'etiqueta "gencat" pendents de llegir.


A l’ajuda del Gmail podeu consultar la llista completa.