Sistema d'accés:

Des de qualsevol navegador podem accedir a https://www.google.com/a/xtec.cat

Ens identificarem amb el nostre nom d'usuari i contrasenya:


Aquí disposem d'una sèrie de serveis contractats pel Departament d'Educació:

Apps Funcionalitat
Sites Creació i publicació de llocs web
Docs Creació de documents (Text, Fulls de Càlcul, Presentacions). Es poden compartir amb d'altres persones
Calendari Per crear calendaris i poder compartir la informació amb d'altres persones
Email Correu electrònic
Chat Per conversar en temps real


Seleccionarem una de les opcions


També podem accedir des de la web de Xtec des del botó La meva Xtec