Google Apps


"Google Apps" és una apliació en línia, és a dir, empra qualsevol navegador web i per tant no cal fer cap mena d'instal·lació al nostre ordinador. És el que es coneix com aplicació web 2.0.

Els documents es desen als servidors de "Google" i són accessibles des de qualsevol lloc de la xarxa, és a dir, sempre que tinguem connexió a Internet.

Té l'avantatge d'estar preparat per compartir documents entre diversos usuaris, d'aquesta manera s'evita enviar molts documents per correu electrònic.
Hi ha diferents nivells de permisos per tal que la resta d'usuaris que hi tinguin accés puguin, només, veure'l o,també, editar-lo.


Tota persona que treballa al Departament d'Ensenyament o en centres docents pot sol·licitar el seu compte de Xtec seguint les instruccions i omplint el formulari


Continguts