Introducció

La finalitat d'aquest tutorial tècnic és proporcionar els coneixements bàsics per a la utilització de l'equipament de l’aula de música amb suport TAC als centres d'educació infantil, primària i secundària. Aquesta aula conforma un entorn de treball pensat per facilitar l'ensenyament i l'aprenentatge de la música tot aprofitant les possibilitats dels recursos tecnològics. La utilització dels elements d'aquesta dotació, el software i el hardware, han de permetre ensenyar i aprendre música produint-ne, percebent-ne i reflexionant-hi. Els recursos de que consta aquesta dotació són:

 • 6 ordinadors multimèdia
 • 5 teclats muts
 • 1 equip de so
 • 1 projector de vídeo i VGA
 • 1 pantalla de projecció
 • 1 impressora color
 • 1 armari de comunicacions
 • 1 commutador (switch)
 • 1 commutador d‘àudio i vídeo

Vegeu la presentació de la dotació

Assistència tècnica

La dotació compta amb una garantia de 44 mesos ( T-Systems). Per a qualsevol incidència o avaria cal contactar amb les persones encarregades, en els telèfons i adreces següents:

 • Comunicació d'avaries:

Gestió, Planificació i Seguiment d'Equipaments GEPSE

 • Comunicació d'incidències i consultes:

Servei d'atenció a l'usuari SAU ; 902 532 100 ; sau.educacio@gencat.net.

Centre de Telecomunicacions: Línies i encaminadors (routers) de la xarxa educativa (SAU): 900 701 444