Presentació

La finalitat d'aquest tutorial és la de proporcionar recursos per al professorat de música d'educació primària i secundària (ESO i batxillerat) per al funcionament de les principals eines de la dotació de l’aula de música amb equipament TIC, i que dóna suport a la tasca docent en aquesta àrea. Tot el tutorial se centra especialment en les característiques tècniques de les eines bàsiques de la dotació i també més específiques en allò que fa al so i al seu tractament.

Objectius

  • Donar a conèixer els rudiments tècnics inicials de la dotació de l'aula de música amb suport TAC
  • Millorar la competència digital del professorat
  • Donar pautes al professorat per a l'ús eficaç de les TAC en la seva activitat

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el seu propi fil conductor.

El tutorial està estructurat en 4 mòduls.

  • Mòdul 1: Introducció
  • Mòdul 2: Targeta de so Sound Blaster Fatality X-FI
  • Mòdul 3: Teclat E-MU Xboard 49
  • Mòdul 4: Programari

El disseny d'aquest tutorial es planteja com una eina de consulta. S'ha vinculat aquest tutorial amb alguns continguts d'altres cursos de l'oferta formativa del Departament d'Educació i Universitats en allò que fa a la música, i també d'altres recursos en xarxa.