Pràctica 3: Suport a l'aprenentatge

Coneixement Tecnològic Pedagògic Disciplinar (CTPD)

La integració de la tecnologia a l’educació planteja la necessitat de partir d’un model que contempli de manera equilibrada els tres eixos de coneixement: pedagògic, disciplinar i tecnològic 1).

Model CTPD

Model CTPD

Relacions entre els diferents tipus de coneixement

L’esquema representa gràficament les interseccions entre els tres tipus de coneixement a tenir en compte a l’hora de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge amb instruments i recursos digitals, que resultin efectives.

El model, anomenat CTPD (Coneixement Tecnològic, Pedagògic i Disciplinar, TPACK, Technologic, Pedagogical and Content Knowledge, en anglès), ha estat desenvolupat, entre altres, per Judi Harris, qui descriu el procés de disseny d’activitats de la següent manera2), tot tenint també en compte el context concret en què té lloc l’activitat::

 1. Definir els continguts curriculars a treballar, revisar els objectius, les competències a desenvolupar i els criteris d’avaluació.
 2. Prendre decisions pedagògiques pràctiques sobre la naturalesa de l’activitat.
 3. Seleccionar i seqüenciar les diferents activitats apropiades per construir una seqüència didàctica.
 4. Decidir les estratègies d’avaluació.
 5. Seleccionar els materials, instruments i recursos (digitals i no digitals) més apropiats per aconseguir els objectius.

Tot això tenint en compte el context concret en què té lloc l’activitat. Es tracta, doncs, de prendre com a punt de partida el currículum, els objectius i les competències a desenvolupar, dedicar-li una mirada pedagògica, i usar la tecnologia adient per enriquir el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Consulteu

Els documents citats a continuació són útils per adquirir una visió més completa del disseny d'activitats basat en el model CTPD (TPACK)

Més informació:


Suport a l'aprenentatge

A Internet es poden trobar un munt d'activitats desenvolupades per aplicar a les aules, gràcies al treball de moltes persones que comparteixen el que fan. Cal, però, adaptar-les al context de treball, segons l'objectiu que es vol aconseguir o les competències que es pretén desenvolupar.

A la web de la professora Carme Barba hi ha un bon recull d'eines, recursos, materials i continguts, per avançar en el camí vers una educació basada en metodologies que afavoreixin el desenvolupament de les competències bàsiques i el treball cooperatiu.

Existeixen aplicacions que faciliten la tasca d'elaboració de propostes d'activitats adequades a la realitat de l'aula. A continuació se'n mostren alguns exemples classificats segons la dinàmica de treball, individual o grupal, tot i que la majoria de vegades es poden combinar diferents dinàmiques.

Activitats de dinàmica individual

La cacera del tresor

Es tracta d'una aplicació senzilla, que, a partir d'un plantejament inicial, proposa una sèrie de preguntes al l'alumnat i els dóna les adreces de la xarxa on poden aconseguir les respostes. Per arrodonir (i acabar) la feina, es planteja una "gran pregunta" que han de provar de resoldre en grup, a partir de la informació de les qüestions anteriors, fent-los reflexionar i comentar col·lectivament per aconseguir una resposta en comú.

Amb una ullada a aquest mapa conceptual de la web Materiales de lengua y Literatura, elaborada per Lourdes Domenech i Ana Romeo, podreu copsar tot el potencial de les caceres del tresor

Alguns exemples de caceres del tresor

Us mostrem un recull de caceres del tresor, veureu que moltes d'elles estan pensades per als darrers cursos del cicle superior de l'educació primària i per als primers cursos de l'ESO.


El JClic

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats…

El JClic és un projecte de programari lliure que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la comunitat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU (GPL). Això us permet emprar-lo, distribuir-lo i modificar-lo lliurement sempre que respecteu determinades condicions, entre les quals cal destacar el reconeixement d'autoria i la persistència de la llicència GPL en qualsevol obra derivada.

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.

El JClic és l'evolució del Clic, una eina per a la creació d'aplicacions didàctiques multimèdia que té ja més de 10 anys d'història, durant els quals han estat molts els educadors que l'han fet servir per crear activitats interactives que treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

Aquesta llarga trajectòria en l'ús d'aquest programa i del seu antecessor ha creat un fons d'activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

L'applet JClic

Un applet és una aplicació interactiva inserida en una pàgina web, que es pot mostrar en qualsevol navegador que suporti Java. Quan obriu una pàgina web que conté un projecte JClic esteu iniciant un applet. L'applet fa la mateixa feina que el JClic: carrega les dades del projecte, mostra les seqüències d'activitats a l'alumne i en comprova la realització.

La web zonaClic

La zonaClic és la web on es pot trobar tot allò relacionat amb el Clic i el JClic i, per tant, visita obligada de qui estigui interessat a estar al dia sobre tot el que fa referència al programa.

La web està estructurada en diferents seccions.

Des de la secció JClic es poden instal·lar el JClic i el motor Java necessari per fer-los funcionar.

També aquí es troba informació general del programa, manuals, cursos, preguntes freqüents…

De les dues maneres en què pot funcionar el JClic (visualitzar les activitats en un applet o instal·lar les activitats en un ordinador), es parlarà aquí de la primera.

Una part molt important de la web és la secció Biblioteca d'activitats, que incorpora un cercador per facilitar la localització de les activitats. Aquest cercador permet filtrar a partir de 5 camps: àrea, idioma, nivell, títol, autor i descripció.

També hi ha l'opció de demanar al cercador que inclogui els projectes amb contingut textual mínim, és a dir, aquells que pràcticament no fan servir text escrit i, per tant, té menys importància en quina llengua estigui.

Com més camps es facin servir, més acurat serà el resultat.

Un cop feta la cerca apareix una llista de les activitats trobades. En aquesta llista s'ofereix informació sobre les llengües, àrees i nivells de cada projecte.

Fent clic a sobre del títol de cada un dels projectes s'accedeix a una pàgina on es mostra la descripció del projecte, així com informació sobre l'autor i la seva adreça electrònica, el nivell i l'àrea del projecte i la data de creació. També conté una imatge que l'il·lustra.

Sota aquesta informació apareix una barra des d'on es pot obrir el projecte per treballar en línia (en un applet) o bé executar l'instal·lador per poder-lo instal·lar al disc dur i treballar sense necessitat d'estar connectat.

Cercar una activitat a la web de la zonaClic

Practiqueu

Feu servir el cercador d'activitats de la web de la zonaClic per trobar una activitat que respongui als vostres interessos, i un cop trobada mireu les opcions que s'hi ofereixen: posar en marxa l'activitat des d'Internet o instal·lar-la al vostre ordinador.
Pràctica

Obriu el navegador d'Internet.

Aneu a la web http://clic.xtec.cat, seleccioneu l'idioma català i busqueu el botó que porta a la secció Activitats.

S'obrirà el cercador d'activitats.

Desplegueu el camp Àrea i trieu una opció.

Desplegueu ara el camp Idioma i trieu l'opció que us interessi referent a l'idioma de l'activitat que esteu cercant.

Feu el mateix en el camp Nivell.

Si esteu buscant una activitat que ja coneixeu podeu omplir els camps Títol, Autor i/o Descripció, si disposeu d'aquestes dades. Penseu que quants més camps ompliu més acurada serà la cerca i obtindreu una llista més curta d'activitats, de manera que serà més fàcil trobar la que busqueu.

Un cop omplerts els camps que us interessin, feu clic sobre el botó cercar….

Acabada la cerca obtindreu informació del nombre d'activitats trobades i una llista d'aquestes activitats en grups de 25. Si se n'han trobat més d'aquesta quantitat veureu que hi ha més d'una pàgina i, sobre la llista, el lloc per accedir-hi.

Trieu una activitat de la llista i feu clic a sobre del títol.

Observeu la pàgina de l'activitat que s'ha obert i quin tipus d'informació us dóna.

Sota la informació teniu la primera barra, la de la Versió JClic - idioma original.

Feu clic sobre l'opció Engegar-lo(applet). S'obrirà el JClic i s'executarà l'activitat des d'Internet.

L'activitat no quedarà instal·lada al vostre ordinador. Si la tanqueu i la voleu tornar a veure heu de tornar a fer-ho des de la web.

Proveu vàries activitats fins a trobar-ne una que us agradi.

Situeu-vos a la web de l'activitat triada. Heu de continuar connectats a Internet.

A la barra de Versió JClic de l'idioma que preferiu, si l'activitat està en més d'un idioma, feu clic sobre Instal·la'l a l'ordinador.

Tal i com hem vist a la pràctica 4 del Mòdul 2 d'aquest curs, les activitats JClic es poden incloure d'una manera senzilla a un curs Moodle i així es pot fer un seguiment de l'activitat de cada alumne/a.

Més informació

Podeu ampliar algunes informacions als materials dels cursos telemàticsEls Quaderns Virtuals

 Quaderns Virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants.

El projecte consta de diferents aplicacions (editor, visualitzador, generador web…), accessibles des de qualsevol navegador web amb connexió a Internet.

A la pàgina web del projecte s'hi pot trobar més informació sobre:

 • Característiques. Informació sobre Quaderns Virtuals: quina és l'estructura d'un quadern, quines aparences té per visualitzar-lo, quins tipus de preguntes pot contenir, quins estàndards fa servir…
 • Aplicacions. Accés a les aplicacions (editor, visualitzador…) de Quaderns Virtuals. Per accedir a aquestes eines correctament reviseu els requeriments.

Espai web

El projecte compta amb un espai web on es pot trobar una explicació detallada de què es tracta, de com es poden crear nous quaderns, i de com trobar suport o documents sobre el tema.


Consta de diferents aplicacions web (editor, visualitzador, generador web…) desenvolupades en la plataforma Java que requereixen connexió a Internet i que funcionen sobre diferents sistemes operatius (Windows, Linux, Mac OS i Solaris).

Recurs que pretén allotjar els quaderns creats per educadors i educadores que vulguin compartir el seu treball. Des d'aquesta secció podeu consultar la base de dades de quaderns i informar-vos sobre com col·laborar en el projecte.

S'hi recull tot tipus de documentació sobre Quaderns Virtuals: articles, guies d'usuari, cursos de creació d'activitats…

En aquest apartat hi trobareu les preguntes més freqüents sobre el projecte Quaderns Virtuals i les seves aplicacions, i l'accés a la bústia per fer-nos arribar els dubtes que no trobeu resolts a les preguntes freqüents.

És un espai per començar a constituir una comunitat de persones i institucions interessades en el projecte. Conté totes les novetats i notícies vinculades a Quaderns Virtuals, així com una relació d'enllaços a altres webs relacionades amb el projecte.

Biblioteca d'activitats

L'opció de biblioteca porta al recull de quaderns. Es tracta de quaderns realitzats per docents, tant de primària com de secundària. Des del projecte s'encoratja a crear nous quaderns i a compartir-los amb tota la comunitat educativa.

Podeu accedir i cercar quaderns, o bé a través de les opcions de filtratge inicials, o bé a través de la llista global, paginada, que es troba a sota.


Quaderns Virtuals en acció


La millor manera de conèixer les possibilitats dels Quaderns Virtuals probablement sigui veure'n alguns exemples en acció. Per fer-ho:

Cliqueu sobre els enllaços següents i, després de llegir-ne la descripció, cliqueu sobre l'opció Visualitza:

Dibuix Tècnic (1r ESO)

Els minerals (Secundària)

El romanticisme musical (Secundària-Batxillerat )

Matemàtiques 2n de BatxilleratMés informació

Activitats de dinàmica grupal

Webquesta

Què és una Webquesta?

Una Webquesta és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Definició actualitzada i consensuada a les Segones Jornades sobre WebQuest, Barcelona març 2008


Analitzem pas per pas aquesta definició:

Proposta didàctica

La Webquesta és una metodologia de treball que es concreta en una proposta didàctica en forma de web, en un conjunt de pàgines web, que tenen uns apartats establerts i una determinada estructura, com es veurà més endavant.

Recerca guiada

Fer una recerca a partir d'uns recursos d'Internet ha de ser un procés de recerca d'informacions valuoses i significatives per a la construcció del pensament. A Internet l'alumnat troba un ambient atractiu, interactiu i molt ric. Però també es poden perdre en un mar de dades sense cap rellevància i que no afegeixen qualitat pedagògica ni justifiquen l'ús d'Internet a l'aula. Per això cal oferir unes orientacions i seleccionar prèviament els recursos. En una Webquesta la navegació per Internet no és del tot lliure, sinó guiada pels recursos que es proposen i que han estat degudament seleccionats, per les seves qualitats, pel creador de la Webquesta i revisats per l'educador al moment de presentar-los als alumnes.

Competències bàsiques

Plantejament de situacions reals, i per tant complexes, presentació dels continguts de manera significativa i funcional per ajudar els alumnes a aprendre de forma autònoma, tenint en compte que per aprendre a desenvolupar el pensament complex cal seguir un procés:

 1. saber identificar els problemes,
 2. distingir la informació rellevant per a resoldre'ls,
 3. saber seleccionar l'esquema d'actuació més adient,
 4. actuar adequadament.

Per ampliar la informació sobre les Competències Bàsiques, mireu la pàgina Currículum i organització

Treball cooperatiu

S'aprèn més i millor quan s'aprèn amb els altres, els aprenentatges més significatius són el resultat d'activitats de cooperació i col.laboració. Les Webquestes ajuden els nois i les noies a desenvolupar estratègies de treball cooperatiu, però al mateix temps han de garantir l’esforç i el compromís individual de cadascú.

Construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació

Les Webquestes afavoreixen el desenvolupament de les capacitats de selecció, d'anàlisi, de creació, de fer prediccions, de dissenyar, de presa de decisions, de saber argumentar, de treure conclusions, d'organitzar… per transformar la informació i crear un producte. En una Webquesta no interessa tant la cerca de la informació com el processament d'aquesta informació, és a dir, allò que els alumnes en faran.

Creació d’un producte

El resultat de la tasca global de la Webquesta l'anomenem "producte". Pot ser molt divers: un reportatge multimèdia, un informe, una obra de teatre, un pressupost, el disseny d'un viatge, la creació d'un objecte, l'organització d'un esdeveniment, un programa de ràdio, etc.

Avaluació directa del procés i dels resultats

La Webquesta ha de posar a disposició de l'alumnat una avaluació concreta i graduada dels criteris amb els quals seran avaluats. L'avaluació no pretén sancionar ni seleccionar, sinó orientar, donar pistes per realitzar el producte i dur a terme tot el procés de manera òptima.

Per saber-ne més, consulteu ORIGEN DEL CONCEPTE DE WEBQUESTAhttp://www.eduteka.org/reportaje.php3?ReportID=0011Eduteka (entrevista amb Bernie Dodge)

Estructura d'una Webquesta

Les Webquestes tenen una estructura estàndard que facilita tant la seva creació com l'aplicació a l’aula. Generalment es troben els apartats següents:

Apartats Definició
1. Portada Índex amb els elements enllaçats
2. Introducció Presentació de l'activitat
3. Tasca Descripció del que s'ha de fer
4. Procés Seqüència de passos a desenvolupar
5. Avaluació Presentació de la "rúbrica"
6. Conclusió Síntesi i reflexió conjunta
7. Crèdits Informació sobre l'autor/a
8. Guia didàctica Orientacions d'ús

És important que els nois i noies coneguin, des d’un bon començament, com seran avaluats i de quins aspectes. L'avaluació d'una Webquesta es fa amb una eina anomenada rúbrica.

Informació sobre l'avaluació i les rúbriques a la Pràctica 2 del Mòdul 1

Consulteu

Exemple de Webquesta elaborada per Sebastià Capella i Carme Barba:El Sistema Solar


Triar una webquesta

Criteris a tenir en compte a l'hora de triar o produir una webquesta adequada a les competències que pretenem desenvolupar i al nivell del grup d’alumnes on volem aplicar-la.3)

 • El títol és suggestiu? Capta l'atenció?
 • Queden clars els objectius d'aprenentatge que es proposa? Són adequats per al nostre grup?
 • Contempla el desenvolupament de les competències que volem potenciar?
 • Està ben plantejada la pregunta central de l'activitat?
 • Conté elements que atreuen l'interès de l'alumnat?
 • Estan ben definides les tasques? S'explica amb claredat el producte final que es demana?
 • Els recursos proporcionats són adequats i suficients?
 • Hi ha elements d'ajuda per recolzar el procés d'aprenentatge?
 • Es treballen adequadament les competències comunicatives?
 • S'especifiquen les dinàmiques de grup i les responsabilitats que s'han d'assumir en cada moment?
 • S'ofereixen ajudes per a les possibles dificultats?
 • Estan clars els criteris d'avaluació? S'inclou una rúbrica amb els diferents aspectes que es tindran en compte?
 • Conté indicacions per aplicar els aprenentatges a altres tasques?


On trobar Webquestes?Actualment podeu trobar diversos portals que recullen llistes de Webquestes. Aquí se n'han seleccionat uns quants: Enllaç al portal de Bernie Dodge: WebquestPortal de Bernie Dodge, creador de les WebQuests.

En anglès:http://webquest.org/
 Enllaç a bestwebquestsBase de dades de Tom March, l'altre pare de les WebQuests.
En anglès: http://bestwebquests.com/
Enllaç al portal d'Isabel PérezPortal d'Isabel Pérez Torres, especialitzada en l'ensenyament de l'anglès. És autora de la primera tesi doctoral sobre WQ. En castellà: http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm
 Enllaç al portal de webquests del Departament d'EducacióPortal del Departament d'Educació i Universitats de Catalunya. En català: http://www.xtec.cat/recursos/webquests/
 Enllaç a la comunitat catalana de webquests Base de dades de la Comunitat Catalana de WebQuest. En aquesta base de dades de WebQuests, hi trobareu actualment (març de 2010) 1645 WebQuests en diferents idiomes: un 60% en llengua castellana, un 30% en llengua catalana i la resta en anglès, gallec, portuguès i alguna en basc, francès, italià i alemany. http://webquest.xtec.cat/enlla Es troben classificades per diferents àrees i subàrees temàtiques i curriculars. El motor de cerca ajuda a trobar la WebQuest que necessiteu.

Per aprofundir en les Webquestes podeu consultar els materials Activitats d’aprenentatge a Internet: WebQuest

Diferències i semblances entre la cacera del tresor i la Webquesta

Diferències:

 • En la Webquesta és obligatori posar l'avaluació i la guia didàctica i en la cacera del tresor no.
 • En la Webquesta l'aprenentatge és guiat i en la cacera del tresor es formula una pregunta i l'estudiant ha de trobar les respostes per si mateix.

Semblances:

 • Totes dues utilitzen eines TIC per arribar als estudiants.
 • A més a més, utilitzen enllaços per trobar informació.
 • També integren el que han après durant la recerca.
1) Esquema basat en els estudis de Mishra & Koehler (2006)
2) Adaptació a partir de la presentació citada de J. Adell: "El diseño de actividades didácticas con TIC" (http://www.slideshare.net/epdrntr/jordi-adell-el-diseo-de-actividades-didcticas-con-tic-jedi2010-bilbao), consultat el 14/10/2011.
3) Adaptació del text del Projecte del curs Les competències comunicatives aplicades a les àrees curriculars. Materials de Formació. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. Contingut basat en els articles de Carme Barba. Comunitat Catalana de Webquest