Pràctica 2: Aplicacions i serveis de l'entorn digital de treball

EPd’A: Entorn Personal d’Aprenentatge

El desenvolupament professional docent i la millora contínua de la pràctica educativa en el segle XXI requereix d’unes habilitats clau, d’uns instruments i d’una xarxa de persones de confiança que ens permeti en tot moment saber on cercar, com gestionar i on compartir la ingent quantitat d’informació que ens arriba i la de generació pròpia. Tanmateix necessitem disposar d’instruments que ens facilitin el camí en l’aprenentatge al llarg de la vida com a complements amb un alt grau d’incidència sobre la nostra formació.

Com aprenen els i les professionals docents? Les fonts d'aprenentatge o de formació habituals són diverses. Bàsicament es poden resumir en companys i companyes de la feina, altres professionals docents, llibres i revistes especialitzades, cursos, tallers, jornades de formació específica, xarxes professionals no virtuals… Però per respondre a la pregunta de com continuar aprenent i millorar les competències docents per a créixer professionalment cal partir d'unes premisses, d'uns compromisos previs: la disposició a aprendre activament, a participar en projectes col·laboratius i formar part de xarxes socials professionals, a aprendre d’altres docents a qui també es pot ensenyar.

L’EPd’A (Entorn Personal d’Aprenentatge, en anglès PLE, Personal Learning Environment), per tant, és una peça clau en el desenvolupament professional docent, en la formació i l'aprenentatge permanent.

La formació ha de servir per ajudar el professorat a construir el seu entorn personal d’aprenentatge, a identificar el punt de partida de cada persona i a enriquir el procés de desenvolupament professional. És important construir l’esquema del propi EPd’A i ser conscient de la seva evolució.

L’entorn personal d’aprenentatge es pot definir com el conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que es fan servir habitualment, que afavoreixen el propi aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. Amb Internet, i especialment amb la Web 2.0, aquest entorn s’ha enriquit i diversificat: l’EPd’A inclou aquests elements tecnològics, tot i que emfasitza de manera específica com s’utilitzen per aprendre.

Altres conceptes relacionats

El concepte d’entorn personal d’aprenentatge va molt lligat al de xarxa personal d’aprenentatge (XPd’A, en anglès PLN, Personal Learning Network), que està formada per aquelles persones la interacció amb les quals produeix coneixement i amb qui està interrelacionada. Les connexions amb les persones que configuren aquesta xarxa són l'autèntica essència de l’EPd’A i les eines de creació de continguts, gestió, emmagatzematge i difusió d'artefactes digitals, les de comunicació, els protocols, les de gestió d'identitat, presència, etc., exerceixen un rol complementari.

L'ús dels portafolis, que certs/es autors/es consideren els precursors de l’entorn personal d’aprenentatge, permet a la persona que aprèn gestionar i reflexionar sobre el seu propi aprenentatge, el qual no ve donat exclusivament d’accions formatives formals (com ara cursos) sinó que es realitza contínuament en cadascuna de les activitats que es fan al llarg de tota la vida. Aquestes idees tenen la seva continuació en l'enfocament que hi ha darrere dels EPd’A: el valor de l’EPd’A no radica en les eines que utilitzem per aconseguir aquesta integració, sinó més aviat en l'actitud i en els valors que defensa: l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'autonomia de l'individu en l'organització i gestió del seu propi aprenentatge.

L’esquema següent presenta els elements bàsics d’un entorn personal d’aprenentatge aplicable al professorat.

Entorn Personal d'Aprenentatge

Entorn Personal d'aprenentatge

Per veure la imatge més gran feu clic aquí

Més informació:

  • Jordi Adell Segura i Linda Castañeda Quintero: “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli studi, 2010. Disponible a http://cent.uji.es/pub/files/Adell_Castaneda_2010.pdf [Consulta: 14/10/2011].
  • Servei Educatiu del Tarragonès: Entorn Personal d’Aprenentatge - PLE i PLN, del lloc web Microtallers TAC, disponible a http://sites.google.com/site/microtallerstac/ [Consulta: 14/10/2011].
  • Xavier Suñé: Desenvolupament professional del docent i les TIC, presentació disponible a http://www.slideshare.net/xsune/ple-pln-4085192 [Consulta: 14/10/2011].

Aplicacions i serveis de l'entorn digital de treball

Per construir el propi Entorn Personal d’Aprenentatge utilitzarem moltes aplicacions i serveis que aniran canviant al llarg de la vida, a mesura que aprofundim en el coneixement de noves aplicacions i aquestes evolucionen, apareixen de noves i altres desapareixen o senzillament les abandonem.

Tot seguit presentem un recull d’aplicacions i serveis agrupats d’acord amb l’esquema que us hem mostrat a la part superior.

Llocs on cerqueu

cerca
Entenem per aplicacions per cercar aquelles que ens ajuden, a partir d'una cerca, a trobar informació emmagatzemada a un sistema informàtic com és una xarxa o Internet.

NOM DESCRIPCIÓ GRAL. TEXT ÀUDIO VÍDEO IMATGE RECURSOS EDUCATIUS
Motor de cerca a Internet x x x x x
És un catàleg de recursos educatius digitals desenvolupat pel Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics x
Recull propostes d’activitats, seqüències didàctiques i recursos, que enllacen directament amb el currículum de les diferents àrees x
Servei que el Departamant d'ensenyament posa a disposició d'alumnat, mestres i famílies amb recursos, jocs… x
Enciclopèdia lliure escrita col·laborativament. Altres "projectes germans" són: Wikicommons, Wikiespècies, Viquidites o Viccionari x
Biblioteca de sons de l'XTEC Col·lecció de recursos sonors per a les produccions audiovisuals x
Espai gratuït, legal i sense límits on els artistes comparteixen, senten i fan créixer la seva feina x
Banco de imágenes y sonidos Recull de fitxers d'imatge i de so fet pel Ministerio de Educación x x
Portal de ràdio i televisió educatives per Internet. x
Lloc web en què els usuaris poden pujar, compartir i veure vídeos. x
Servei amb una filosofia similar a la de YouTube però amb la peculiaritat d'estar centrat en l'ensenyament x x
Projecte que té com a objectiu posar a l'abast de docents, alumnes i interessats per la història i el patrimoni una sel·lecció dels vídeos sobre aquesta temàtica x
Lloc web per a organitzar, cercar i compartir fotografies digitals x
Ofereix la possibilitat de cercar imatges i vídeos, entre d'altres, amb llicència creative commons x x
Projecte de Google que ens permet gaudir en alta resolució de més de 1000 obres de més de 400 artistes diferents x
Servei de cartografia en línia gratuït de Google. Ofereix mapes i imatges reals provinents de satèl·lits i avions, que es poden consultar des del web x
Programa que integra en un mateix espai les imatges per satèl·lit en forma de globus terraqüi i altres informacions geolocalitzades x x x x x

Llocs on transformeu i publiqueu


Existeix una gran varietat d'eines i aplicacions 2.0 per crear i editar qualsevol tipus de contingut en qualsevol tipus de format ja sigui text, àudio, vídeo…

Molts Serveis Educatius tenen reculls de recursos en els que descriuen les aplicaions i els seus possibles usos.
NOM DESCRIPCIÓ TEXT ÀUDIO VÍDEO IMATGE RECURSOS EDUCATIUS
Programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i lliure x
Llenguatge de programació que facilita crear històries interactives, jocs i animacions i compartir les seves creacions amb altres persones a la Web x
Blocs Els blocs educatius, sovint anomenats edublocs, són espais creats pels docents per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge. Alguns serveis de blocs són: Xtec blocs, Blogger o Wordpress x x x x x
Permet als centres publicar llibres virtuals. Ofereix els beneficis i les prestacions d'un bloc, amb l'avantatge de permetre el control en l'ordre i la distribució dels continguts del llibre x x x x x
Presentacions de diapositives Hi ha diferents serveis que permeten publicar i compartir les presentacions de diapositives en línia com Slideshare o Prezi x x x x x
Webs col·laboratives Llocs web que permeten ser editats per diferents usuaris. Alguns d'ells són les wikis com Eduwiki o Wikispaces i els llocs web x x x x x
Organitzador de fotos d'ús gratuït x xVisiteu

A l'espai crea de l'edu365 trobareu un recull amb aplicacions per crear animacions, històries i projectes. Exploreu la multitud d'aplicacions que hi ha recollides. Quina s'ajusta més a les vostres necessitats?Serveis de "La Meva XTEC"

La meva XTEC, accessible des del portal XTEC ofereix aplicacions avançades de col·laboració i comunicació amb les següents característiques:


A la Xarxa Docent eduCAT 2.0 trobareu el grup: Taller Obert "Coneix la Meva XTEC". Uniu-vos-hi per conèixer algunes de les possibilitats d’ús de les aplicacions disponibles.

Llocs on us relacioneu

Un servei de xarxa social en Internet és una aplicació informàtica que resideix i s'executa en un ordinador remot i a la qual s'accedeix via web i que serveix per a construir una xarxa social en línia. Acostuma a proporcionar diverses eines de comunicació a fi que els seus membres interactuen entre si: xat, missatgeria, fòrums de debat, quaderns de bitàcola individuals i col·lectius, vídeoxat, recursos compartits (com ara fotos, vídeos, enllaços), etc.

Amb l'objectiu de crear identitat en línia i facilitar la cerca de persones afins també acostumen a oferir una pàgina personal on els membres expressen els seus gustos, aficions, propòsits, fotografies, etc. (en ocasions amb una part pública i una altra només accessible als amics o contactes). L'establiment de relacions (amistats, contactes) entre els membres requereix la sol·licitud i acceptació posterior de les persones interessades. Les connexions entre individus solen ser públiques, tot i que pot haver-hi excepcions. També acostuma a ser habitual la possibilitat de creació de grups d'usuaris, units per interessos específics, que formen una comunitat o grup identificat dins de la xarxa social comuna.

A les xarxes socials s'entra a formar part per invitació d'un membre, dels gestors o lliurement si es compleixen els requisits mínims, com ara certa edat.

Una xarxa social és un conjunt d'individus relacionats entre si per vincles específics (amistat, relacions comercials, interessos, valors, idees, hobbies, etc.).

NOM DESCRIPCIÓ OBERTS TANCATS
Espai de suport i acompanyament obert a tots els docents d'infantil, primària i secundària de Catalunya. En aquest espai podreu compartir dubtes, experiències, informacions… x
Consisteix en un servei de xarxes socials basat en el microblogging creat per educació que proporciona al docent un espai virtual privat en el que es poden compartir missatges, arxius, enllaços, un calendari d'aula així com proposar tasques i gestionar-les x
Servei de xarxes socials i microblogging que permet als seus usuaris enviar missatges de text, amb una longitud màxima de 140 caràcters. A l’article 100 Tips, Apps, and Resources for Teachers on Twitter es descriuen nombroses aplicacions de Twitter a l’ensenyament x
Permet afegir gent com a amics i enviar-los missatges, compartir enllaços, fotografies i vídeos, entre d'altres coses; és obert per a tothom qui tingui més de 13 anys, i només cal una adreça de correu electrònic vàlida per registrar-s'hi. És una de les xarxes socials més conegudes actualment x

Una mica d'ordre...

Moltes de les aplicacions que veiem a partir de la nostra recerca, de la comunicació amb altres professionals,… ens convé tenir-les recollides per facilitar la seva utilització. Us proposem que feu servir alguna aplicació que us ajudi a organitzar-vos. El conjunt d’adreces i enllaços a serveis i aplicacions anirà en augment, per això és recomanable que disposeu d’un espai en línia, al que podeu accedir des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, que us faciliti l’organització.

Aplicacions que us poden ajudar en l’organització d’aplicacions i serveis:

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
És una aplicació en línia que permet organitzar adreces url assignant a cadascuna un bloc. Es pot compartir, embedir, veure amb el mòbil…
Permet, entre altres coses, afegir pàgines a una llista de preferits i seleccionar textos interessants de la web i desar-los per cosultar-los més endavant
Servei de gestió de marcadors socials en web. Permet agregar els marcadors que clàssicament es desaven en els navegadors i categoritzar-los amb un sistema d'etiquetatge denominat "tags". No només pot emmagatzemar llocs webs, sinó que també permet compartir-los amb altres usuaris de del.icio.us