Pràctica 1: Propietat intel·lectual i llicències de continguts

Tot sovint sentim parlar de conceptes com "propietat intel·lectual", "copyright" o "drets d'autoria". L'objetiu d'aquesta pràctica és facilitar la comprensió del significat i abast d'aquests termes per tal que utilitzeu els recursos educatius als quals accediu d'acord amb la legislació i, alhora, protegiu i distribuïu les vostres obres amb seguretat.

Propietat intel·lectual i drets d'autoria

Un dels aspectes lligats a la propietat intel·lectual, el que ens interessa en aquest moment, són els drets d'autoria. Els drets d'autoria són un conjunt de normes i principis que regulen els drets d'autors/es pel simple fet d'haver creat una obra, hagi estat publicada o no (és a dir, sigui inèdita). Això significa que des del moment en què una persona (l'autor/a) crea la seva obra (construeix un text, dispara una fotografia, etc.) poseeix una sèrie de drets sobre la mateixa.

La propietat intel·lectual correspon a l'autor/a de l'obra pel sol fet de la seva creació i des del mateix moment de la creació, sense haver de fer cap tràmit addicional.

Aquests drets inclouen els anomenats drets morals i els drets patrimonials.

 • Els drets morals inclouen aspectes com el reconeixement de la condició d'autor/a de l'obra o el reconeixement del nom de l'artista sobre les seves interpretacions o execucions, per exemple d'una peça musical. També, i tal i com es recull a la pàgina "Idees bàsiques de la propietat intel·lectual", del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el dret d'exigir el respecte a la integritat de l'obra i a la no alteració de la mateixa.
 • Els drets patrimonials són aquells susceptibles de tenir un valor econòmic i solen estar associats al concepte anglosaxó de copyright o dret de còpia: el conegut Copyright, representat mitjançant el símbol ©, ha quedat associat a la idea que "tots els drets estan reservats".

Si no s'especifica el contrari, qualsevol obra té tots els drets reservats des del moment de la seva creació, hi hagi o no escrit el símbol ©.

Ús d'obres en l'àmbit educatiu

Existeixen uns supòsits limitats, previstos als articles 31 a 40 bis de la llei de propietat intel·lectual, per als quals no és necessari sol·licitar una autorització per fer un ús d'una obra. En essència, es permet l'ús educatiu d'elements amb drets d’autoria (fragments de text, vídeo o gravacions així com fragments d'imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:

 1. Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
 2. Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
 3. Es tracti d’obres ja divulgades.
 4. No es tracti de fragments de llibres de text.
 5. Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

Convé destacar que aquestes excepcions regeixen només per a l'ensenyament reglat. Teniu més informació a les pàgines "Ús d'obres" i "Ús d'obres en l'àmbit educatiu" del lloc web "Propietat intel·lectual i drets d'autoria".

Llicències obertes

A molts casos resulta difícil per al professorat accedir a recursos que es puguin utilitzar en la seva activitat diària. Així mateix pot resultar complex entendre quina és la millor forma de compartir un determinat treball amb altres persones i, alhora, reservar alguns dels drets propis. Presentem aquí algunes llicències que podeu considerar a l'hora de cercar i reutilitzar recursos.

Domini públic

Per domini públic s'entèn la situació en què queden les obres en expirar el termini de protecció dels drets patrimonials. Això succeeix després de transcorregut un temps a partir de la mort de l'autor/a que va, segons els països, entre 50 i 100 anys i que a la legislació espanyola és de 70 anys.

El domini públic implica que les obres poden ser explotades sempre que es respectin els drets morals. Per tot això, la primera pregunta que cal fer-se en anar a fer ús d'una obra és la de si aquesta es troba en domini públic. No s'ha d'oblidar que el domini públic recau únicament sobre els drets econòmics (per exemple el de reproducció o comunicació pública), però hi ha una sèrie de drets de tipus moral, que posseeixen únicament els autors/es i els seus hereus/ves, en molts casos de caràcter perpetu, que impedeixen atemptar contra alguns aspectes de l'obra, com l'atribució a la persona que l'ha creada o sobre la seva integritat. D'aquí la importància de citar qui és l'autor/a d'una obra encara que aquesta estigui en el domini públic.

Creative Commons

Existeixen diferents llicències que, tot i estar basades en els drets d'autoria, permeten autoritzar determinats usos d'una obra de la qual una persona n'és autora. Un exemple són les llicències Creative Commons.

Mitjançant una llicència Creative Commons, l'autor/a exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d'ús i distribució de la seva obra. L'autor/a pot donar llibertat per tal que la seva obra sigui reproduïda sempre que es reconegui l'autoria i establint, o no, restriccions sobre l'ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.

Les llicències Creative Commons, doncs, no són alternatives als drets d'autoria, ans al contrari: es basen en la legislació sobre propietat intel·lectual i drets d'autoria i l'únic que fan és alliberar certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra de manera que altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

Existeixen sis llicències principals de Creative Commons. Totes elles impliquen el reconeixement de l'autor/a (by) i, com més símbols, menys usos són permesos:

 • Reconeixement (by) o CC by: Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
 • Reconeixement - CompartirIgual (by-sa) o CC by-sa: Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
 • Reconeixement - NoComercial (by-nc) o CC by-nc: Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Això no treu que la persona que té els drets la pugui utilitzar amb finalitats comercials, només s'aplica la restricció a la resta de persones.
 • Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd) o CC by-nd: Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades. Això no treu que la persona que té els drets la pugui modificar, només s'aplica la restricció a la resta de persones.
 • Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) o CC by-nc-sa: No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. Això no treu que la persona que té els drets la pugui utilitzar amb finalitats comercials, només s'aplica la restricció a la resta de persones.
 • Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) o CC by-nc-nd: No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades per altres persones que no siguin les propietàries dels drets. És la llicència més restrictiva ja que només permet que altres persones es descarreguin l'obra i la comparteixin amb altres sempre i quan en reconeguin l'autoria, però sense fer-ne modificacions ni ús comercial.

Per associar una llicència Creative Commons a un material que elaboreu només cal que decidiu amb quina de les anteriors llicències voleu cedir una part dels vostres drets d'autoria i informar d'aquest fet.

Per exemple, podeu escriure un text com ara:

Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir igual 3.0 Espanya (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca).

Teniu més informació a la secció "Com utilitzar una llicència Creative Commons".

Cerca de materials amb llicències obertes

Els productes que apareixen a la xarxa han estat creats per unes persones que tenen uns drets morals i patrimonials que cal respectar. D'altra banda, moltes d'aquestes persones no volen reservar tots els drets sobre les seves obres sinó que prefereixen posar-les a disposició del públic sota unes determinades condicions, en general amb una llicència Creative Commons. Com podeu limitar la cerca a Internet a recursos que tinguin alliberats alguns drets, és a dir, que no tinguin tots els drets reservats?

Cercadors generals

Google permet filtrar resultats a partir del tipus de llicència. Per tal de fer-ho, des de la pàgina principal del cercador heu de seleccionar "Cerca avançada" i a drets d'ús triar la llicència més adequada, per exemple resultats que "siguin lliures d'utilitzar, compartir o modificar".

Cerca amb Google filtrada per tipus de llicència

Cerca amb Google filtrada per tipus de llicència

La cerca avançada permet limitar els resultats a aquells que tenen unes certes llicències d'ús

Recursos específics

Per a text podeu cercar a la Viquipèdia: tot el seu contingut és reutilitzable. Això sí, cal citar la font.

La pròpia Viquipèdia facilita un instrument per tal de citar els seus articles. S'hi pot accedir des de la secció "Eines" del menú lateral de la dreta, allà on diu "Citau aquest article".

Si el que cerqueu són imatges, podeu començar per:

 • Flickr, una biblioteca de milions d'imatges que, com Google, disposa d'una cerca avançada per filtrar per llicència.

Finalment us pot resultar útil el portal de l'organització Creative Commons "Search by Creative Commons" que permet, un cop introduït el terme de cerca, accedir als resultats de diferents serveis i cercadors.

Exploreu

Cerqueu una imatge per incloure-la a un material didàctic que estigueu elaborant, per exemple un material per utilitzar amb la PDI o un recurs d'un curs Moodle. Recordeu que ha de tenir una llicència que ho permeti i que, si no s'especifica, la llicència té, per defecte, tots els drets reservats.