Mòdul 3. Aplicacions didàctiques dels sistemes de projecció interactiva

Continguts

 • Els sistemes de projecció interactiva (SPI): definició i tipus.
 • Estratègies per a l'ús dels SPI a l'aula.
 • El treball cooperatiu i el col·laboratiu.
 • Coneixement de la configuració de la PDI i el PI i del seu programari de gestió.
 • Accés al programari, als tutorials i als repositoris.
 • Pissarres digitals interactives en línia.
 • Sistemes per potenciar l'ús de la PDI a l'aula: perifèrics.
 • Estratègies per facilitar l'accés de tot l'alumnat als sistemes de projecció interactiva.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Els sistemes de projecció interactiva
 • Pràctica 2: Els sistemes de projecció interactiva en els processos d'ensenyament i aprenentatge
 • Pràctica 3: El programari de les pissarres digitals i els projectors interactius
 • Pràctica 4: Recursos per potenciar l'ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula

Referències