Pràctica 5: Les activitats col·laboratives

Una de les tasques més interessants d’un curs virtual consisteix a potenciar la interacció entre tots els usuaris de la comunitat, alumnat i professorat, i és per això que les eines de comunicació són bàsiques. El Moodle ens ofereix diferents possibilitats: el fòrum, la missatgeria interna, el xat, la consulta i la bitàcola. En aquesta pràctica ens centrarem en el fòrum.
Per altra banda, els mòduls col·laboratius ens permetran crear activitats que es desenvoluparan de forma compartida entre els alumnes del grup. Aquests mòduls potencien la participació col·lectiva, i també l’avaluació dels altres i la pròpia autoavaluació. Són una bona forma de veure els punts de vista i les maneres de treballar dels altres components del grup. En aquest mòdul ens centrarem en el glossari i la wiki.

El fòrum

Martin Dougiamas, el creador de Moodle, és un ferm defensor del constructivisme. Està convençut que l'aprenent construeix el coneixement sobre la base de la posada en comú amb altres persones amb qui contrasta les pròpies idees i que, a través del diàleg, arriba a aprendre.

Per això, quan va dissenyar Moodle, l'activitat primera i principal que hi va incloure va ser els fòrums de discussió. Sorprèn com és de fàcil, per al professorat, crear aquest tipus d'activitat que darrere té una gran complexitat tècnica. I aquesta facilitat permet donar als fòrums molts més usos dels que es podien preveure en un principi.

Un fòrum serveix per compartir opinions. Quan un participant inicia un tema les seves idees queden exposades a la resta de participants, els quals poden respondre'l. Els visitants següents tenen, aleshores, l'opció de respondre a la primera intervenció o bé de continuar el debat responent a respostes anteriors. D'aquesta manera un debat pot articular-se en diferents fils de conversa.

A part d'aquest ús bàsic, podeu donar a un fòrum altres funcions. Podeu fer-lo servir per a les presentacions dels participants en un curs, perquè cadascú aporti el seu punt de vista i el reforci amb un fitxer adjunt, per debatre temes, per plantejar dubtes, per donar informació o explicar les novetats, etcètera.

Tots els cursos creen un fòrum de forma predefinida, el “Fòrum de notícies”, que apareix al bloc temàtic 0 de la columna central.

 • Aquest fòrum es crea automàticament en crear un curs nou.
 • Per defecte, només el professorat hi pot publicar missatges.
 • Els darrers missatges publicats apareixen en el bloc “Novetats”, si està activat, amb la qual cosa aquest fòrum fa també de tauler d’anuncis.
 • Tothom hi està subscrit i tothom rebrà còpia dels missatges per correu electrònic.

Inserció d'una activitat de tipus fòrum

 1. Activeu l'edició del curs clicant Activa edició, a la part superior dreta de la pàgina.
 2. Escolliu el punt on voleu inserir el fòrum: a la part comuna del curs, o bé a la setmana o tema corresponent.
 3. Aneu al menú Afegeix una activitat i desplegueu-lo.
 4. Trieu Fòrum; s'obre el formulari d'edició i configuració del fòrum. Comenceu donant-li un nom.
 5. Trieu el tipus de fòrum entre:
  • Fòrum estàndard per a ús general: és un fòrum obert en el qual tothom pot iniciar un tema nou en qualsevol moment.
  • Un debat simple: és un sol tema, tot en una pàgina. Útil per a debats breus i enfocats, com ara un fòrum setmanal sobre un tema concret.
  • Cada persona envia un debat: cada persona pot enviar exactament un tema de debat (i tothom pot enviar-hi respostes). Aquest tipus de fòrum és útil quan es vol que cada estudiant iniciï un debat, es presenti o faci una intervenció personal a la qual tothom pugui respondre.
  • Fòrum de preguntes i respostes: el fòrum de preguntes i respostes exigeix que els estudiants enviïn les seves intervencions abans de veure les dels altres estudiants. Després de la intervenció inicial, els estudiants poden veure i respondre els altres debats. Aquest tret permet l’oportunitat d’intervencions inicials iguals a tot l’alumnat, i així fomentar el pensament original i independent.
 6. Escriviu la Introducció al fòrum amb el tema que voleu que es debati o la feina que s'hagi de fer. Podeu donar format a aquest text a través de les icones.
 7. Heu de decidir si imposeu la subscripció al fòrum. Quan un/a usuari/ària està subscrit a un fòrum, rep un missatge de correu electrònic cada vegada que algú hi fa una intervenció. Per això, imposar la subscripció significa que Moodle enviarà, de forma automàtica, aquests missatges. Si no la imposeu, el/la usuari/ària podrà triar si vol o no vol rebre aquests missatges de correu. Pot ser útil en fòrums de llarga durada, de dubtes, etc. No és aconsellable quan els participants no tenen adreça de correu vàlida o bé no l'obren amb regularitat.
 8. Més interessant és, potser, activar el seguiment de missatges llegits perquè quan un/a usuari/ària entri al curs veurà al costat del nom del fòrum el nombre de missatges no llegits. D'aquesta manera, podrà llegir-los o, si pensa que no li interessen gaire, marcar-los com a llegits.
 9. Decidiu quina serà la mida màxima dels fitxers adjunts. La recomanació és que no superin els 500 Kb, que és la mida normal d'un fitxer optimitzat. Si el fitxer és més gran no es pot adjuntar i caldrà rebaixar la qualitat de les imatges a format GIF o utilitzar un processador de textos que no "engreixi" artificialment els fitxers, com ara l'OpenOffice Writer.
 10. Podeu sindicar les intervencions perquè apareguin en un bloc lateral.
 11. Ja només resta decidir si voleu que les intervencions siguin valorades. Un fòrum és una activitat educativa com una altra, on podeu definir criteris per fer les intervencions: nombre mínim de paraules, claredat expositiva, ortografia, sintaxi, etc. Aleshores, i en funció d'aquests criteris de valoració, podeu donar, com a professorat, una puntuació que es pot mostrar a tothom o només a la persona interessada. O podeu deixar que siguin els mateixos participants els que es puntuïn entre ells. També podeu fer que les valoracions es tanquin un determinat dia, encara que el fòrum resti obert. Les possibilitats són moltes i variades.
 12. Podeu blocar l'enviament de missatges quan n'hagin enviat un nombre determinat dins d'un període de temps determinat. Els usuaris/àries rebran un avís quan siguin prop del llindar. Si configureu a zero el llindar d'avís s'inhabilitaran els avisos, i si configureu a zero el llindar de blocatge l'inhabilitarà aquest. Cap d'aquests paràmetres s'aplica a l'enviament de missatges del professorat.
 13. Finalment, trieu si feu visible, o no, el fòrum en el mateix moment de la creació i premeu el botó Desa els canvis. Ja teniu el fòrum preparat.

Per iniciar un debat, premeu el botó Afegeix un nou tema de debat i se us obrirà el formulari d'edició.

Recordeu que podeu formatar el text d'un missatge, i que si hi adjunteu un fitxer d'imatge es mostrarà en pantalla (els fitxers de text adjunts es mostren amb una icona i podeu obrir-los amb un doble clic).El glossari

Un glossari, per definició, és una col·lecció d'explicacions de les paraules d'una obra. I aquest és el sentit original d'aquesta activitat a Moodle, un recull de termes emprats en un lloc web o en un curs. És una estructura de text on hi ha "entrades" que donen pas a un "article" que defineix, explica o informa del terme usat en l'entrada.

Cada terme pot pertànyer a una categoria de termes per millorar-ne l'organització, pot estar identificat per una paraula clau, pot contenir un fitxer adjunt que, si és d'imatges, es mostrarà sota el text. A més, un terme pot quedar enllaçat automàticament, de forma que, cada cop que useu aquest terme en qualsevol punt del curs, quedarà ressaltat i enllaçat; així el/la usuari/ària podrà clicar-hi a sobre, anar al glossari i veure'n l'explicació.

Però l'ús del glossari pot ser ampliat: podeu usar-lo per recollir qualsevol altre conjunt de conceptes, de manera que us quedi una mena de fitxer organitzat. El contingut de les fitxes o termes pot ser el que vosaltres vulgueu: fitxes de bolets, de tipus de plàstics, d'elements químics, etcètera.

L'avantatge de fer servir un glossari és que, al final, les fitxes es podran organitzar de moltes maneres: per autor/a (els estudiants també poden escriure-les), per data, per ordre alfabètic, per categoria, etcètera.

La construcció d'un glossari pot ser una activitat col·lectiva molt interessant en un curs. Cada participant aportarà una part del conjunt i, al final, podreu tenir un glossari útil per a altres ocasions.

Moodle distingeix entre el glossari principal d'un curs (únic i només editable pel professorat), i els glossaris secundaris. En un curs podreu incloure tants glossaris com necessiteu, configurant-los de manera que siguin editables, o no, pels alumnes.

Per tant, un glossari és tant un contenidor d'informació material com una possible activitat didàctica, creativa i participativa. Conseqüentment, les entrades dels glossaris poden ser avaluades (pel professorat, o també pels estudiants) i se'ls pot assignar una qualificació.

Inserció d'una activitat de tipus glossari

 1. Activeu l'edició del curs clicant el botó Activa edició, a la part superior dreta de la pàgina.
 2. Escolliu el punt on voleu inserir el glossari: a la part comuna del curs o bé a la setmana o tema corresponent.
 3. Ara és el moment de decidir si voleu enllaçar automàticament les entrades del glossari de forma que, quan aparegui una paraula al lloc o curs, quedi ressaltada, enllaçada i s'hi pugui clicar a sobre i veure'n la definició.
 4. En l'opció de glossari global, les entrades s'utilitzen per crear enllaços automàtics en tot el lloc i no tan sols dins del mateix curs al qual pertany el glossari.
 5. També podeu decidir si no admeteu entrades duplicades, si es poden fer comentaris a les entrades i si les entrades dels estudiants es publicaran immediatament o estaran a l'espera de l'aprovació del professorat (Estat d'aprovació | No).
 6. Podeu triar el format en què voleu mostrar les entrades, o decidir si voleu que es mostri tot l'alfabet i es pugui anar directament a les entrades que comencen per una lletra determinada
  La variable Format de visualització defineix la manera com es mostrarà cada entrada dins el glossari. Els formats disponibles són:
  Simple, tipus diccionari: és semblant a un diccionari convencional, amb les entrades separades. No mostra cap autor i els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
  Complet amb autor: és un format semblant al dels fòrums, que mostra la informació de l'autor de cada entrada. Els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
  Complet sense autor: és un format semblant al dels fòrums, que no mostra la informació de l'autor de cada entrada. Els fitxers adjunts apareixen com a enllaços.
  Continu sense autor: presenta les entrades una darrere l'altra, sense cap més separació que les icones de separació.
  Enciclopèdia: és semblant a Complet amb autor, però les imatges adjuntes es mostren en línia.
  Llista d'entrades: visualitza només la llista de les entrades. Pot ser útil si serveix com a manual d'instruccions d'alguna activitat.
  PMF (FAQ): estri per presentar llistes de PMF (Preguntes més freqüents). Afegeix automàticament les paraules Pregunta i Resposta en el concepte i la definició del terme, respectivament.
 7. Podeu personalitzar l'estil de navegació d'un glossari. Sempre es pot navegar i cercar, però podeu definir tres opcions més:
  MOSTRA ESPECIAL: habilita o inhabilita la navegació de caràcters especials com ara @, #, etc.
  MOSTRA ALFABET: habilita o inhabilita la navegació per les lletres de l'alfabet.
  MOSTRA TOT: Habilita o inhabilita la navegació de totes les entrades alhora.
 8. Podeu habilitar alimentacions RSS d'aquest glossari i que surtin en algun bloc lateral del curs. Podeu triar dos tipus d'alimentacions:
  Amb autor: les alimentacions generades inclouran el nom de l'autor de cada article.
  Sense autor: les alimentacions generades no inclouran el nom de l'autor de cada article.
 9. És interessant la possibilitat de permetre les valoracions de les entrades. Primer escolliu qui pot valorar: només el professorat o bé tots els participants. Després la qualificació que es farà (sobre 10, sobre 100, o qualsevol escala editada) i, per acabar, el moment en què es podran fer les valoracions.
 10. Un cop ho tingueu tot configurat, premeu el botó Desa els canvis i visualitza i ja tindreu el glossari activat.

Afegir entrades a un glossari

 1. Feu clic sobre el nom del glossari i se us obrirà la pàgina d'edició amb totes les possibilitats de navegació (alfabèticament, per categories, per data i per autor/a). També hi ha la possibilitat d'afegir una entrada, importar-la, exportar-la, sindicar el RSS del glossari i visualitzar-lo com a impressió, si s'ha permès fer-ho des del formulari.
 2. Abans de crear una entrada, val la pena, però, crear les categories de termes tot fent clic sobre la pestanya Edita categories. Les categories serveixen per fer una classificació horitzontal de les entrades, atenent a la proximitat dels conceptes definits, i perpendicular a l'alfabètica, o vertical, que només té en compte la lletra inicial.
 3. Se us obrirà una pàgina d'edició des d'on podreu crear categories noves, esborrar-ne, etc. Només el professorat del curs pot afegir categories que, en acabat, podran utilitzar els estudiants quan creïn les entrades. Un cop les tingueu fetes, torneu al glossari i, ara sí, afegiu-hi una entrada.
 4. A la casella Concepte, escriviu el nom del terme i trieu la categoria a la qual pertanyerà l'entrada entre les que us apareixen al quadre. Si cal, afegiu una paraula clau a la casella corresponent, que contribuirà a la classificació horitzontal, i, per acabar, escriviu la definició.
 5. No us oblideu de clicar Desa els canvis.

Suggeriments metodològics

 • Feu glossaris col·laboratius, entre l’alumnat i el professorat. Es poden assignar termes a cada alumne/a. Es poden distribuir responsabilitats: correcció, direcció, edició, etcètera.
 • Utilitzeu imatges, com si d’un diccionari il·lustrat es tractés, per donar més força al contingut del glossari.
 • Valoreu les aportacions que es facin: nombre d'aportacions, aportacions que superin la revisió, aportacions públiques, aportacions exportades al glossari principal, etcètera.
 • Una variant del glossari és una llista de preguntes i respostes, les PMF (FAQ).
 • Aprofiteu els glossaris d'edicions anteriors del curs com a exemple, punt de partida o material de curs, veureu que és força motivador.

El wiki

Un wiki és un tipus de pàgina web que s'edita molt fàcilment. Per modificar els continguts d'una pàgina web normal, cal editar-la en local amb un programa editor d'HTML i, en acabat, pujar-la per FTP al servidor. En canvi, per canviar una pàgina de tipus wiki, només cal accedir-hi des del navegador, fer clic sobre editar, canviar allò que vulgueu, previsualitzar el resultat i, si us agrada, desar-lo. Amb aquests pocs passos, els canvis fets queden fixats i a disposició de tothom que visiti la web. Ràpid, oi? és el significat del mot wiki en hawaià.

És molt senzill editar un wiki, perquè disposem de l'editor HTML que ens ofereix Moodle, i la creació de pàgines noves dins el wiki és automàtica: només cal escriure el NomDeLaPàgina en tipografia tipus camell per tenir una pàgina nova anomenada NomDeLaPàgina.

Per a què pot servir una pàgina d'aquest tipus en un curs de Moodle? Per a moltes coses: cada estudiant pot tenir la seva pàgina personal de presentació i canviar-hi la informació quan vulgui; o pot servir per fer treballs en grup: un estudiant comença el treball i els altres hi afegeixen o canvien coses (no patiu si esborren coses, es pot recuperar qualsevol pàgina antiga que s'hagi modificat); o pot usar-se d'esborrany personal on cada estudiant va rebent comentaris i orientacions del professorat mentre desenvolupa un treball, fet que li permet anar fent canvis. Ja veieu que les possibilitats són moltes.

Teniu 3 minuts i 52 segons lliures? Doncs empreu-los per veure aquest aclaridor vídeo, val la pena:


Inserció d'una activitat de tipus wiki

 1. Activeu l'edició del curs clicant al botó Activa edició, a la part superior dreta de la pàgina.
 2. Escolliu el punt on voleu inserir el wiki: a la part comuna del curs, o bé a la setmana o tema corresponent.
 3. Aneu al menú Afegeix una activitat i desplegueu-lo.
 4. Trieu Wiki, amb la qual cosa se us obre el formulari d'edició i configuració del wiki. Comenceu per donar-li un nom i escriure un resum del contingut.
 5. Escolliu el tipus de wiki que voleu. Hi ha tres opcions per triar: Professor, en la qual hi pot escriure el professorat i els estudiants només llegeixen; Grup, on tant professorat com estudiants editen i veuen el wiki, i l'opció Estudiant, on cada participant té el seu propi wiki, tot i que, si és permès, pot veure els dels companys.

  Trobareu més informació sobre les combinacions de tipus de wiki i existència de grups al curs prement el botó d'informació.
 6. Podeu fer que el nom del wiki surti a cada pàgina, admetre, o no, fitxers adjunts a les pàgines del wiki i eliminar l'automatisme en la creació de pàgines noves quan s'escriu el nom en tipografia tipus camell (recordeu: NomDeLaPàgina).
 7. Les opcions següents es refereixen als privilegis d'edició dels estudiants. Podeu permetre'ls estripar pàgines, suprimir-ne, fer canvis massius o definir els indicadors. Si penseu que encara no estan massa acostumats a treballar en aquesta activitat, és millor no autoritzar-los (opció per defecte).
 8. Per acabar de configurar el wiki, teniu una sèrie de valors opcionals: podeu donar un nom diferent al del wiki a la pàgina d'inici, o bé triar una pàgina d'inici amb material que hagueu pujat prèviament a la carpeta de fitxers del curs i millorar-ne, així, el contingut o la presentació.
 9. Quan tingueu marcades totes les opcions desitjades, premeu el botó Desa els canvis i el wiki estarà disponible al vostre curs.

Suggeriments metodològics

Un bon treball de wiki és composar un text narratiu, descriptiu, teatral, etc., de forma col·lectiva. Per exemple, fer una història narrada amb diferents escenes. Cada escena correspondrà a una pàgina enllaçada des de la portada de la història, i les escenes es poden anar fent en grups petits, de 3-4 participants. El professorat pot seguir el desenvolupament llegint l'historial. Pot saber el nombre d'intervencions de cada alumne/a, el temps emprat, i pot intervenir per corregir, fer marques, etc. Amb la pestanya "historial" podem accedir a veure les intervencions dels participants. I si cliquem "Dif" accedim als canvis de cada participant, que es visualitzen amb un altre color de text.