Pràctica 4: Les activitats individuals

En aquesta pràctica començareu a conèixer algunes de les activitats que podeu incloure als cursos.

Moodle permet construir diverses activitats de dinàmica individual però a aquesta pràctica veureu les que tècnicament són més senzilles de construir: les tasques. El més complicat de crear una tasca no és la tecnologia que hi ha al darrere sinó fer que sigui coherent amb els objectius didàctics. El més important és:

 1. En primer lloc, pensar quina activitat es vol proposar a l'alumnat: fer un resum, analitzar un text, fer un treball de recerca sobre un tema, escriure o llegir un poema o una narració, elaborar un esquema, transcriure una audició… L'única limitació és que el resultat ha de poder ser escrit o bé inclòs en un fitxer (text, imatge, àudio o vídeo).
 2. Tot seguit, redactar l'enunciat de l'activitat de manera clara i completa, tot incloent-hi, si s'escau, els criteris d'avaluació.

Si voleu consultar com es creen activitats individuals més complexes de construir des del punt de vista tècnic, com els qüestionaris o les lliçons, consulteu les pràctiques Les lliçons I: entre el recurs i l'activitat, Les lliçons II: una lliçó per itineraris, Els qüestionaris: elaboració de les preguntes i Creació i configuració d'un qüestionari del curs D204-Ús i dinamització de Moodle.

També veureu com incloure a un curs Moodle dues activitats que si bé no estan incloses a les distribucions estàndard de Moodle són fàcils d'implementar: les activitats JClic i els Quaderns Virtuals.

Tant el mòdul JClic com el mòdul Quaderns Virtuals estan instal·lats i disponibles als llocs Moodle del servei Àgora. Si treballeu a un lloc Moodle d'un proveïdor extern o bé el propi centre n'ha fet la instal·lació, haureu de demanar a la persona qui administra el lloc Moodle que els instal·li.


Les tasques: versatilitat

Les tasques a Moodle són encàrrecs de feina que el professorat fa a l'alumnat. Aquestes feines les pot encarregar mitjançant quatre tipus de tasques:

 • En línia: l'estudiant ha de fer un escrit directament sobre la pantalla on es reflecteixi l'encàrrec: un redactat, respondre unes preguntes, resoldre un problema, etcètera.
 • Fora de línia: consisteixen en activitats que es realitzen fora de l'aula virtual i de les quals no es tindrà constància directa que s'hagin fet, si bé poden ser valorades i la qualificació s'integra al quadre de qualificacions de l'alumne/a. Per exemple: "Valoració de la sortida o de la pràctica…" o "Examen presencial del tema…".
 • Tramesa d'un fitxer: l'estudiant coneix l'encàrrec de feina, que consisteix en l'elaboració d'un material digital (fitxer de text, d'imatge, full de càlcul, etc.), que ha de trametre, un cop tingui fet, en forma d'un únic fitxer.
 • Càrrega avançada de fitxers: l'estudiant pot pujar més d'un fitxer i modificar-los mentre la tasca es troba en l'estat "Esborrany". El professorat també pot enviar fitxers a l'estudiant, a més d'una retroacció en forma de text.

Decidiu el tipus de tasca abans de començar a crear-la: un cop desats els canvis es pot canviar l'enunciat però no el tipus de tasca (és a dir, no es pot transformar una tasca en línia en una de penjar un fitxer, per exemple). És important fer un enunciat el més complet possible i explicar què espereu del producte que l'estudiant us ha de fer arribar, com s'avaluarà l'activitat, etc. També hi podeu donar alguna orientació més tècnica (per exemple: "fes clic sobre el botó…" o "recorda Desar els canvis".

El procés general per incloure una tasca a un curs Moodle comença per activar l'edició, escollir el punt on voleu inserir la tasca i, al menú Afegeix una activitat, seleccionar Tasca | Activitat en línia o altre tipus de tasca. En aquest molent s'obrirà el formulari d'edició i configuració de la tasca. El procés general està detallat al videotutorial següent:Les tasques de penjar un fitxer es creen de manera molt semblant a l'anterior. Al desplegable Afegeix una activitat heu de seleccionar Tasca | Penjar un fitxer. Al formulari hi ha un paràmetre addicional que limita la mida màxima dels fitxers que cada estudiant pot trametre.

Si l'alumnat ha de trametre documents de text o fulls de càlcul amb 1-2 Mb serà suficient, però si hi ha elements multimèdia haureu de permetre mides més grans.

Quan l'estudiant entri a la tasca trobarà, a banda de les indicacions que els hàgiu donat a la descripció, l'opció de cercar un fitxer al seu ordinador mitjançant el botó Navega. Després de seleccionar-lo apareixerà la ruta escrita a la finestreta i només li caldrà prémer el botó Penja aquest fitxer per enviar-lo al sistema i deixar-lo a disposició del professorat.

Exploreu

Reviseu les activitats del curs a Odissea i mireu d'esbrinar de quin tipus són.

Avaluació de les tasques

Com a professors/es tindreu un registre exhaustiu de quins estudiants han fet la tasca i quan l'han feta, i podreu entrar a valorar-la:

 1. Feu clic sobre el nom de la tasca i a Visualitza n tasques trameses.
 2. Us apareixerà un quadre amb les columnes: nom de l'alumnat del curs, qualificació, comentari, data de la darrera modificació de l'estudiant i la del professor/a.
 3. L'opció Qualificació us permetrà entrar a veure la feina de l'estudiant, valorar-la i fer-ne el comentari. En canvi, Actualitza apareix en el cas dels estudiants que ja estan qualificats i us permet modificar la qualificació o el comentari.
 4. Per qualificar les trameses, premeu el botó Qualificació, que obre una finestra emergent on podreu llegir el seu treball, comentar-lo i valorar-lo segons l'escala de qualificació que hàgiu especificat als paràmetres de la tasca.Suggeriments metodològics

 • Podeu utilitzar les tasques en línia quan voleu que l'alumnat us trameti reflexions, resums… d'una manera ràpida i sense haver d'utilitzar cap programa addicional, com ara un processador de textos. Les tasques en línia són també més ràpides de revisar, ja que no cal obrir cap fitxer a un programa extern.
 • Les tasques fora de línia us poden resultar útils si voleu portar un registre de totes les activitats que fan els alumnes, fins i tot les que no fan a l'aula virtual, com ara una prova presencial, una sortida extraescolar, una pràctica de laboratori o de taller…
 • Totes les modalitats de tasques, fins i tot les de fora de línia, permeten escriure una retroacció a l'estudiant, de manera que vegi estimulada la reflexió sobre la feina feta.
 • En tots els casos, la descripció de la tasca ha de contenir tota la informació per tal que l'estudiant la pugui realitzar. Això inclou, especialment quan són les primeres tasques que fan els estudiants, indicacions sobre com us han de fer arribar la seva feina. Aquestes explicacions seran més o menys completes segons si són completament en línia o bé treballeu de manera semipresencial.
 • Els enunciats de les tasques poden contenir enllaços a recursos del curs, a pàgines web externes, imatges…
 • Si voleu que la vostra retroacció inclogui un fitxer haureu d'utilitzar les tasques del tipus "Càrrega avançada de fitxers".

Les tasques són una activitat molt interessant per conèixer l'avenç dels estudiants. Cal, però, triar bé quin tipus de tasca els proposeu de fer i adaptar-la al seu nivell d'habilitat tecnològica. Sempre serà més fàcil treballar sobre pàgina web, en una tasca en línia, que enviar un fitxer.


Practiqueu

Creeu al vostre curs de pràctiques una tasca en línia o de penjar un fitxer.

Redacteu amb cura l'enunciat i vigileu especialment que sigui coherent: si voleu que l'alumnat faci un escrit de 10 línies no plantegeu l'activitat del tipus penjar un fitxer, feu-la en línia; en canvi, si voleu que us enviïn un treball complet, amb introducció, índex…, el més recomanable és que el desin com un fitxer que us han de trametre.


Inserció d'una activitat JClic al Moodle

A la pràctica 3 del mòdul 4 hi ha una breu presentació sobre què és JClic i les seves possibilitats. La biblioteca JClic conté més de 1.000 paquets d'activitats elaborats i compartits pel professorat, de diferents nivells educatius i àmbits curriculars.

Incloure-les a un curs Moodle és un procés senzill i val la pena que el proveu. Com sempre, el primer que heu de fer és activar l'edició per poder triar JClic del menú desplegable Afegeix una activitat de la secció corresponent. Podeu seguir en detall tot el procés que acabem de descriure al videotutorial que segueix. Fixeu-vos bé en quina és l'adreça que heu de copiar per enganxar-la al camp corresponent de la pàgina de creació de l'activitat: ha d'acabar en .jclic.zip.Un avantatge important d'incloure d'aquesta manera les activitats JClic és que quan l'alumnat les realitza queda registrat un informe dels resultats que inclou la data del darrer accés, el nombre d'activitats fetes i resoltes correctament i la puntuació assolida per a cada intent realitzat.


Practiqueu

Cerqueu una activitat JClic del vostre interès a la biblioteca JClic i afegiu-la com a activitat al vostre curs de pràctiques. Recordeu que l'adreça que heu de copiar ha de ser d'acabar en .jclic.zip, com aquesta: http://clic.xtec.cat/projects/matlogic/jclic/matlogic.jclic.zip.

Inserció d'un Quadern Virtual al Moodle

A la pràctica 3 del mòdul 4 hi ha una breu presentació sobre què són els Quaderns Virtuals i les seves possibilitats. A la biblioteca del projecte podreu cercar quaderns del nivell educatiu i àmbit curricular del vostre interès.

Per incloure una activitat Quadern Virtual al vostre curs heu d'activar l'edició i triar Quadern Virtual del menú desplegable Afegeix una activitat de la secció corresponent. En primer lloc haureu d'escriure el nom de l'activitat (que pot coincidir amb el títol del Quadern) i una descripció dels continguts, que és recomanable que inclogui la descripció i les dades d'autoria que consten a la fitxa de la biblioteca de Quaderns Virtuals. El procés detallat el podeu seguir al videotutorial que segueix.Incloure d'aquesta manera un quadern virtual a un curs Moodle permet que les qualificacions que obté l'alumnat quedin desades a la seva taula de qualificacions. El professorat disposa també d'una taula-resum dels resultats de l'alumnat, amb el nombre d'intents, la nota i el temps que hi ha dedicat.

Practiqueu

Cerqueu un Quadern Virtual del vostre interès a la biblioteca i afegiu-lo com a activitat al vostre curs de pràctiques. Recordeu que l'adreça que heu de copiar ha de ser similar a aquesta: http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/globalitzacio_ca.

Més informació