Pràctica 3: Els recursos

Quan es dissenya la seqüència formativa d'un curs, un dels elements que cal preveure és quins recursos s'haurà d'oferir a l'alumnat per tal de facilitar els processos d'ensenyament i d'aprenentatge.

Els recursos didàctics poden ser molt variats. Tot i que en el cas de les aules virtuals han de ser digitals, la manera com es presenten pot ser molt diferent. Entre els formats de presentació dels recursos, destaquen, sense ser els únics, els següents:

  • Un document (de text, presentació de diapositives…) en forma de fitxer "físic".
  • Elements multimèdia com ara vídeos o àudios.
  • Un enllaç a una pàgina web externa o bé a documents disponibles en línia.
  • Un material didàctic estructurat i empaquetat, per exemple un llibre de text digital.
  • Una pàgina de contingut creada directament a l'aula virtual.

Alguns exemples de recursos

Alguns exemples de recursos

La imatge mostra el tema 1 d'un curs Moodle que conté alguns recursos sobre l'energia. Quan l'alumnat clica sobre cada recurs, aquest s'obre i el pot consultar.

Si el vostre lloc Moodle és a Àgora existeix la possibilitat d'incorporar directament els llibres de text digitals contractats a través d'Àtria. Per fer-ho és necessari que la persona que administra el lloc Moodle del vostre centre faci una sol·licitud al Departament d'Ensenyament per poder activar i configurar el mòdul de Marsupial (en proves durant el curs 2011-2012).

Fet aquest pas, el desplegable per afegir activitats que apareix en activar l'edició us mostrarà les opcions que heu de triar: "Contingut remot" o "SCORM remot".

Teniu més informació sobre Marsupial a la PMF d'Àgora "Com incorporar els llibres digitals contractats a Moodle mitjançant Marsupial?" i sobre Àtria al mòdul 4.

Els documents en forma de fitxer

Un document amb text, complementat o no amb imatges, taules, etc. es pot crear amb un processador de textos i ser presentat en diversos formats (ODT, DOC o PDF, per exemple). Tots aquests documents s'han de pujar a l'àrea de fitxers del curs, que us presentem a la secció següent.

També es poden elaborar documents en línia, com ara els creats amb Documents XTEC o amb Documents de Google. En aquest cas cada document té una adreça o URL i s'enllaça com si fos una pàgina web externa.

Altres documents que es poden posar a l'abast de l'alumnat són presentacions de diapositives, imatges o fitxers d'àudio o de vídeo. Tant les presentacions com els vídeos o els àudios és recomanable que en comptes de pujar-los com a fitxers a l'àrea de fitxers del curs s'enllacin des d'un lloc extern: solen ser fitxers molt grans i, d'aquesta manera, no ocupen espai al curs, un aspecte útil quan el es vulgui empaquetar per desar-lo o traslladar-lo a un altre lloc Moodle.

Els fitxers del curs

Moodle guarda els fitxers d'un curs en una carpeta especial a la qual s'accedeix des del bloc d'Administració del curs. Aquí s'hi troben aquells fitxers que heu creat amb altres programes externs i heu carregat al curs i també altres fitxers que adjunteu a determinades activitats o que crea el mateix Moodle.

Accés a l'àrea de fitxers del curs

Accés a l'àrea de fitxers del curs

S'accedeix a l'àrea de fitxers del curs des de l'opció que té aquest nom al bloc lateral "Administració".

La manera més senzilla d'ordenar els fitxers que contenen els documents d'estudi o treball d'un curs Moodle és agrupar-los en directoris o carpetes. Un directori pot contenir qualsevol mena de fitxer: de text, d'imatge, so, multimèdia, comprimits, etc, i cada tipus de fitxer ve identificat per una icona distintiva.

Per crear un directori aneu al bloc d'Administració del curs i cliqueu Fitxers per veure quines carpetes conté, o crear-ne de noves. El vídeo següent mostra el procés:

És molt recomanable fer servir noms en minúscules sense espais ni caràcters especials.

Un curs acabat de crear està completament buit i no té cap fitxer: per començar a pujar-los heu de clicar el botó "Penjar un fitxer" i seguir el procediment habitual:

Àrea dels fitxers del curs

Accés a l'àrea de fitxers del curs

A un curs nou l'àrea de fitxers és buida. El botó "Penja un fitxer" permet pujar els fitxers a aquesta àrea des de l'ordinador.

Quan el curs està en funcionament Moodle crea dues carpetes de manera automàtica que no heu d'esborrar: backupdata, on es desen els fitxers que contenen el curs empaquetat i mooddata, on es desen, per exemple, els fitxers que l'alumnat puja a les diferents activitats del curs.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques, creeu una carpeta amb el vostre nom i pugeu un fitxer de text o una imatge.

Recurs: Enllaça un fitxer

L'alumnat no té accés directe als fitxers que pugeu a l'àrea de fitxers del curs: perquè puguin veure un fitxer caldrà que després de pujar-lo l'enllaceu tot creant un recurs del tipus Enllaça un fitxer.

Tot i que és molt fàcil generar continguts directament a Moodle, tal com veureu, encara ho és més enllaçar amb materials fets en diferents formats o amb pàgines web externes. El professorat pot decidir, aleshores, si vol que els i les estudiants vegin aquests recursos dins la pàgina del curs mateix, en un marc sense perdre de vista la barra de navegació, o, pel contrari, en una pestanya o finestra nova obrint d'aquesta manera l'aula virtual a l'exterior.

És important que el professorat estigui segur que, sigui quin sigui el contingut del recurs, aquest sigui accessible al programari de què disposa l'estudiant. Cal evitar pujar fitxers que només es puguin obrir amb programari de pagament que l'alumnat pot no tenir. Una bona opció és elaborar els fitxers amb programari lliure.

El vídeo següent mostra com crear un recurs del tipus "Enllaça a un fitxer". Recordeu que aquest fitxer s'ha de pujar a l'àrea de fitxers del curs.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques i creeu un recurs del tipus "Enllaça un fitxer" tot seleccionant el fitxer que prèviament heu pujat a una carpeta amb el vostre nom.

Recurs: Enllaça un lloc web

En molts casos és força interessant mostrar el contingut d'un altre lloc web dins un curs de Moodle, bé perquè conté informació valuosa per als estudiants, bé perquè permet realitzar algun tipus d'activitat. L'únic que necessiteu en aquest cas és l'adreça web o URL del lloc web, per exemple http://edu365.cat.

A d'altres casos els documents que elaboreu poden estar en línia: un exemple són els documents de text fets amb XTEC-Documents o amb Documents de Google, que també tenen una adreça web o URL.

A ambdós casos heu d'utilitzar el mateix tipus de recurs que hem presentat a la secció anterior: Enllaça un fitxer o lloc web. Amb aquest recurs aconseguireu que la pàgina web externa s'obri des del curs i l'alumnat la tingui sempre a l'abast.

És recomanable que, almenys al principi, feu que aquest recurs s'obri a una nova finestra per tal que l'alumnat no perdi de vista l'aula virtual en clicar-hi.

El vídeo següent mostra el procediment, similar al que hem vist a la secció anterior:

Si copieu i enganxeu l'adreça URL, recordeu d'esborrar el text http: que hi ha per defecte. Una errada comuna que fa que un recurs no funcioni és que el text http: apareix duplicat.

Practiqueu

Aneu al vostre curs de pràctiques i creeu un recurs que enllaci a una pàgina web externa del vostre interès.

El recurs Etiqueta

El recurs etiqueta serveix per classificar o per separar els diferents recursos o activitats dins un tema de l'aula virtual, per afegir una nota que l'alumnat llegeixi només d'entrar a l'aula, per destacar algun element important o, simplement, per afegir alguna imatge il·lustrativa a un tema del curs.

Per crear un recurs d'aquest tipus heu de seleccionar-lo del menú "Afegeix un recurs" que apareix en activar l'edició (reviseu els vídeos anteriors d'aquest capítol si no recordeu com activar l'edició).

Ús d'etiquetes

{{:cursos:tic:s1x1:modul_2:agora.png|Ús d'etiquetes

L'etiqueta A s'ha utilitzat per incloure una imatge il·lustrativa al tema; les etiquetes B i D s'han den utilitzat per organitzar els recursos C, D i F.

És aconsellable que les etiquetes d'un curs (i fins i tot les d'un lloc Moodle) segueixin un mateix format per no desorientar l'estudiant. I com més senzill sigui, millor.

Recurs: Crear una pàgina web

En algunes ocasions voldreu crear directament un document a l'aula virtual i Moodle permet fer-ho a través del recurs pàgina web. Si hi cliqueu (recordeu: prèviament heu d'activar l'edició per tal que apareguin els desplegables per afegir recursos) us apareixerà una pàgina en la qual escriure els elements necessaris per crear el recurs, en essència:

  1. El titol
  2. Una breu descripció
  3. El contingut del recurs

Per escriure el contingut del recurs disposeu d'un editor de text senzill, amb un seguit de botons que us faciliten les accions bàsiques. Aquesta animació mostra com donar format al text amb l'editor:

Editor format

El text que escriviu pot contenir enllaços a pàgines web. A l'animació següent es mostra com fer-los:

Editor enllaç

Una altra acció que és freqüent és inserir imatges a la pàgina web que esteu creant. No podeu enganxar directament una imatge a l'editor: primer heu de clicar la icona d'inserció d'imatges de l'editor i llavors l'heu de seleccionar de l'àrea de fitxers del curs (o carregar-la en el mateix procés).

Modificar un recurs

Un dels avantatges de Moodle sobre altres entorns virtuals és la flexibilitat que dóna a l'hora de modificar els elements de l'aula, per exemple els recursos. Només cal prémer el botó

que trobareu a la part superior dreta de la pàgina del curs.

Aquesta acció fa que aparegui la pàgina amb totes les icones d'edició de blocs i, també, de recursos i activitats.

Les icones d'edició dels recursos són aquestes:

Mou a la dreta el recurs. Es pot utilitzar més d'una vegada i obtenir diferents sagnats.
Mou a l'esquerra el recurs. Només es visualitza quan, prèviament, s'ha desplaçat a la dreta.
Mou el recurs a un altre punt del curs, sigui un altre tema o setmana, sigui més amunt o avall dins del mateix bloc.
Actualitza el recurs. Obre la pàgina d'edició i permet editar-lo de nou.
Suprimeix el recurs. Quan es prem apareix una pantalla per assegurar la supressió, perquè és un procés irreversible.
Oculta el recurs de la vista de l'alumnat; el professorat, però, el continua veient d'un color més clar.
Mostra el recurs a l'alumnat. Només és visible en els recursos ocults.

Enllaços addicionals