Mòdul 1. El treball a l'aula digital

Continguts

 • Espai d’acompanyament i formació.
 • Els ordinadors de l'alumnat i del professorat.
 • Les TIC en educació.
 • Protocol d’ús dels ordinadors (centre i aula).
 • Currículum, competències bàsiques i aula digital.
 • Els llibres de text electrònics.
 • Organització de l’aula digital: gestió de l’espai, del temps, dels materials educatius i del grup d’alumnes.
 • El treball a l’aula digital.
 • L’avaluació amb eines i entorns digitals.
 • Seguretat a Internet: Internet segura. Monitorització i filtratge de continguts.
 • Orientacions a les famílies.

Pràctiques

 • Pràctica 3: Organització de l'aula digital: gestió de l'espai, del temps, dels materials educatius i de l'alumnat