Projecte

La recta final del curs Introducció a la Linkat l'ocupa la realització d'un projecte.

El projecte ha de servir per reflectir el procediment d'alguna de les tasques que dueu a terme amb el suport de les TIC en el vostre dia a dia, utilitzant la Linkat.

Així, es podran valorar els coneixements adquirits en els mòduls del curs i també la vostra destresa per treballar lliurement amb les aplicacions d'aquest nou sistema operatiu.

Els requeriments mínims del projecte (comuns per a tots) són:

 • Documentació en format Writer d'OpenOffice.
 • Estructura de sis capítols.
 • Índex global.
 • D'una a dues pàgines per capítol.
 • Quatre captures gràfiques per capítol.
 • Implicacions pràctiques de portar-ho a pràctica al centre (professorat i alumnat).

El tema pot ser qualsevol relacionat amb les vostres tasques diàries, per exemple, la realització d'un material per a pràctiques, confecció d'exàmens, un dossier per a l'alumnat, un petit manual del GIMP, etc.

La idea és que el contingut sigui realment aprofitable per a vosaltres i no només un tràmit per finalitzar el curs. Un exemple del que podria ser el vostre projecte, fent un resum pràctic del contingut del curs per tenir-lo com a manual de consulta, podria ser el següent:

Títol: Curs LNKR, resum del seu aprofitament

Els sis capítols serien els que tot seguit podeu llegir:

 • Estratègies per compartir fitxers entre sistemes operatius.
 • Captura gràfica de l'estructura de directoris del Microsoft Windows des de la Linkat.
 • Personalització del GNOME, imatges capturades de l'aspecte final del vostre escriptori.
 • Ofimàtica. Resum de les eines que heu trobat més pràctiques amb captura d'imatges.
 • Gràfics. Exemple de treball amb el GIMP.
 • Internet. Captura gràfica de la configuració de l'accés i del client de correu.

Ja veieu més o menys la dimensió que ha de tenir el projecte i amb quina eina s'ha de documentar (el processador de text Writer). A partir d'aquí, les vostres necessitats marcaran el tema sobre el qual treballareu.

Un cop acabat el document Writer, s'ha d'enviar al tutor/a mitjançant la tasca que trobareu al moodle del curs

Seguint la filosofia del que s'ha plantejat com a projecte, cada participant haurà de presentar una proposta (esborrany del projecte) i el tutor o tutora les valorarà i donarà les directrius per assolir el resultat més òptim.

Cal que el projecte sigui avaluat positivament, juntament amb els exercicis de tots i cada un dels mòduls, per poder tenir dret al certificat del curs.