Accessos ràpids

L’entorn GNOME permet l’execució ràpida d’aplicacions amb combinacions de tecles, de manera que el nostre treball serà més productiu.

 • Per a reinicialitzar l’entorn gràfic, sense haver de reicialitzar el sistema, i tornar a la pantalla d’inici de sessió, premeu al mateix temps les tecles Ctrl + Alt + Retrocés.
 • Per a canviar entre programes de forma ràpida, premeu al mateix temps les tecles Alt + Tab.
 • Per a personalitzar Nautilus, trieu Edita | Fons i distintius i arrossegeu colors, patrons i distrintius a sobre de la finestra de Nautilus.

El Nautilus té una sèrie d’ubicacions especials de dades, entre elles, les següents:

 • computer:/// : Totes les unitats muntades i de xarxa. 
 • network:/// : Xarxes accessibles amb Nautilus. 
 • burn:/// : Carpeta virtual per a gravar CDs i DVDs. 
 • smb:/// : Xarxes Windows accessibles. 
 • x-nautilus-desktop:/// : Icones de l'escriptori. 
 • file:/// : Arxiu local. 
 • trash:/// : Paperera.