Pràctica 1

Usuaris i Grups

El sistema operatiu GNU/Linux és multiusuari, aixó vol dir que diferents usuaris poden accedir al sistema després d'identificar-se. En aquesta pràctica veureu com editar les propietats dels usuaris, crear-ne de nous, suprimir-ne i incloure’ls en grups per gestionar-los més fàcilment.

D'usuaris i de de grups n'hi ha de dos tipus, els locals i els de sistema. Els locals corresponen a les persones que es poden identificar en la Linkat, els del sistema són per a l'execució de processos i en aquest curs no els treballarem. Per veure’ls cal que accediu a Sistema→Sistema→ User and Group Management, després cal introduir la contrasenya de root.

En aquesta finestra podreu gestionar els usuaris i els grups escollint la pestanya corresponent a la part superior de la finestra.

Edició d'usuaris

De forma predeterminada, durant la instal·lació de la Linkat, heu creat un usuari a més a més de l'usuari root o administrador. Per editar un usuari, cal que el seleccioneu de la llista i premeu el botó Edita:

A la finestra que s’obre podreu canviar el nom i la contrasenya. Per configurar les propietats de la contrasenya premeu la pestanya Configuració de la contrasenya.

Com a mesura de seguretat, des d’aquí es pot posar límit de temps per tal d’obligar a l’usuari a canviar-la periòdicament. Per editar més propietats de l’usuari seleccionat, cal que premeu la pestanya Detalls. S’obre una finestra on hi ha diferents camps.

  • El camp Identificador d’usuari és un número únic per a aquest usuari.
  • El camp Directori de l'Usuari assigna un directori on aquest usuari tindrà permisos per llegir, modificar i executar arxius i directoris. També conté els fitxers de configuració.
  • El camp Informació adicional de l’usuari és opcional.
  • L'Intèrpret d’ordres d’entrada, /bin/bash, és tracta del programa que executa les comandes des de la consola. En Linux n’hi ha d’altres com l’sh, el tash, però en principi no cal canviar-lo. Algunes vegades pot interessar que un usuari no pugui executar ordres.
  • Des d’aquí podem assignar el Grup predeterminat al qual pertanyerà l’usuari. Normalment és el grup Users
  • I per últim podem seleccionar altres Grups on incloure l'usuari. Algunes aplicacions exigeixen incloure l'usuari que les executa en un grup determinat.

Quan finalitzeu d’editar un usuari premeu D'acord, així s’aplicaran els canvis.

Creació d'usuaris

Per crear un nou usuari, cliqueu el botó Afegeix de la finestra de gestió d’usuaris.

En la finestra que s’obre escriviu el nom complet de l'usuari, el nom d'usuari, que és l'identificador a la finestra d’entrada al GNOME.

Seguidament li assignareu una contrasenya i la verifiqueu per comprovar que no l’heu escrit malament. Prement el botó Accepta es crearà el nou usuari i, finalment, torneu a la llista d’usuaris.

A més, podeu comprovar que en el directori /home s’ha creat un nou subdirectori amb el nom del nou usuari alfonsdelmar.

Eliminació d'un usuari

Per eliminar un usuari, el seleccioneu de la llista i premeu el botó Suprimeix. S’obre una finestra de confirmació on haureu de dir si voleu que també s’esborri el directori personal de l’usuari. Si no esborreu aquest directori l'usuari desapareixerà del sistema però els seus fitxers no.

Paràmetres predeterminats per a la creació d'usuaris

Linkat ens permet modificar els valors predeterminats que s'utilitzaran quan es crein nous usuaris. Trieu en el botó Opcions avançades l'opcio Opcions predeterminades per a usuaris nous.

De forma predeterminada, els nous usuaris pertanyen al grup users. Si en crear un usuari nou, voleu que quedi inclòs en un altre grup, podem afegir el grup a la llista de Grups secundaris. També podem canviar l'Intèrpret d'ordres d'entrada predeterminat i el Prefix del camí per al directori de l’usuari.

L'Esquelet per al directori de l'usuari és el directori que conté els arxius de configuració predeterminats per als diferents programes.

Podeu limitar el temps durant el qual aquest usuari pertanyerà al sistema. Posant una data al camp Data de venciment predeterminada, tots els usuaris que creeu no podran entrar a l’ordinador a partir d’aquesta data. Si ho deixeu en blanc, podran entrar-hi sempre.

D’una altra banda, podeu obligar als usuaris que es canviïn la contrasenya quan els creeu. Des del camp Validesa de l’entrada després de vèncer la contrasenya els deixareu uns dies en que encara que la contrasenya hagi caducat encara podran accedir-hi per canviar-la.

Un cop fets els canvis, premeu el botó D'acord i es tancarà la finestra de gestió d’usuaris.

Gestió dels grups

Per gestionar els grups, trieu la pestanya Grups de la finestra de gestió d'usuaris i grups. En la finestra que s’obre veieu la llista de grups encapçalada pel grup users que serà l’únic si encara no n’heu creat cap altre.

Per editar les propietats d’un grup, seleccioneu-lo de la llista i cliqueu el botó Edita. En la finestra que se'ns obre podeu:

  • Canviar el Nom del grup, ha de tenir entre 2 i 8 caràcters,
  • Canviar l'Identificador del grup, encara que de forma predeterminada ja ens en assignarà un, i si el canviem ens avisarà si el número que li donem ja ha estat assignat prèviament,
  • Podeu deixar l’opció perquè quan un usuari es canviï a aquest grup se li demani una contrasenya.
  • Des del quadre de l’esquerra podeu afegir els Membres que desitgeu a aquest grup.

Creació d'un grup

Per crear un nou grup, cliqueu el botó Afegeix a la finestra d'Administració d'usuaris i grups. S’obre la finestra següent:

En aquest cas creareu un grup anomenat alumnes i hi afegireu l’usuari alfonsdelmar. Podeu deixar la constrasenya en blanc. Un cop assignats, premem el botó D'acord.

Eliminació d'un grup

Per suprimir un grup d’usuaris cal seleccionar-lo de la llista i prémer el botó Suprimeix. Cal tenir en compte que no ens deixarà suprimir cap grup que tingui usuaris assignats.

Un cop fets tots els canvis en la configuració d’usuaris i grups, aquests no tindran efecte fins que no premem el botó D'acord en la finestra de gestió d’usuaris i grups. És per això que és bo fer pocs canvis i aplicar-los d’un en un, ja que si fem un canvi en l’administració d’usuaris que depèn d’un canvi previ que encara no hem aplicat ens pot donar resultats erronis.