Mòdul 4: Linkat avançat

Es veurà el programa YAST per configurar la Linkat. També hi ha una breu introducció al treball des de la línia d'ordres.

Els objectius bàsics passaran per un coneixement, en major o menor grau, de les diferents aplicacions que són:

  • Entendre que és el YAST
  • Saber gestionar usuaris i grups del sistema
  • Fer canvis en la configuració de l’arrencada del sistema
  • Ser capaç de crear còpies de seguretat i del sistema i recuperar-lo total o parcialment
  • Entendre i saber utilitzar les ordres bàsiques de GNU/Linux des de la consola
  • Saber aprofitar la utilitat del GNOME per treballar amb accessos ràpids

Pràctiques