El reproductor VLC Media Player

VLC és un reproductor multimèdia que suporta diversos formats de vídeo tals com MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, DVDs, VCDs i molts més. A més és un reproductor disponible en una gran varietat de sistemes operatius i porta incorporats la majoria de codecs per la reproducció de videos. També pot ser utilitzat per realitzar streaming, la reproducció immediata de video per internet.

La pàgina web del projecte és : http://www.videolan.org/vlc/

El podeu obrir des del menú principal:

Aplicacions | Multimèdia | Reproductor d'audio | Reproductor multimèdia VLC

 VLC

El contingut de la barra de menús del VLC es modifica segons el tipus d'arxiu que s'està reproduint, trobareu en general les següents opcions:

 • Suport: Disposa de les diferents opcions per la reproducció d'arxius, discs i fonts externes, a més d'un assistent per simplificar la transferència de vídeo i àudio. Per tancar el programa hi ha l'opció Quit (Control + Q).
 • Reproducció: Mostra les opcions de reproducció del vídeo actiu, permeten l'accés als diferents capítols i menús.
 • Àudio: Només obtindrem contingut quan s'està reproduint un arxiu de so, aleshores podrem modificar la pista de reproducció, el tipus de senyal, la configuració dels canals, els complements gràfics de visualització i els diferents equalitzadors.
 • Vídeo: De la mateixa forma que amb l'àudio només obtindrem opcions en el cas de reproducció d'un arxiu de vídeo. Podrem obtenir les pistes i els subtítols disponibles, fer el zoom de pantalla, el seu aspecte i l'opció força interessant de fer una captura de la imatge de vídeo.
 • Eines: Trobarem efectes i filtres. També la informació dels suports i dels còdecs i la configuració general del programa amb l'opció Preferences
 • View: Accés a la llista de reproducció i podrem modificar la interfície gràfica del VLC.
 • Ajuda: Podem conèixer la versió instal·lada del programa i la informació general del programa.

El reproductor VLC està configurat de forma predeterminada per reproduir qualsevol tipus de mitjà sense cap necessitat de modificació. Si volem fer modificacions a la configuració disposem d'una opció que permet canviar totes les funcions, la trobarem al menú:

Eines | Preferences (Control + P)

Ens mostra una finestra dividida en varies seccions on determinades funcions avançades estàn ocultes a: Show settings marcant l'opció: Tot.

 Preferències

 • Interfície: Modifica les aparences gràfiques del VLC.
 • Àudio: Habilita el so i el seu volum. La sortida S/PDIF i el Dolby Surround.
 • Vídeo: Permet la sortida de vídeo a pantalla completa i el vídeo superposat. Defineix el directori de les captures de fotogrames o instantànies que es realitzen i el seu format.
 • Subtitles & OSD: Paràmetres de configuració desl subtítols i de les opcions de les fonts de sortida.
 • Input & Còdecs: Modifica la configuració de tots els dispositius d'entrada i còdecs disponibles
 • Tecles ràpides: Configuració de les tecles ràpides del reproductor.

Un aspecte diferencial del VLC respecte d'altres reproductors és que ofereix un mètode diferent per mostrar els mitjans de reproducció dels quals disposa. Cadascun disposa de diferents funcionalitats al obrir-lo però podem controlar la seva reproducció amb els mateixos botons d'avançar, retrocedir , volum i una barra de desplaçament per situar-nos en qualsevol punt de la reproducció.

Les diferents opcions de reproducció són:

 • DVD i VCD: Els dos formats de vídeo gravats en disc junt amb SVCD, CVCD i KVCD s'obren amb l'opció: Suport | Obre el disc … (Control +D). i triant l'opció corresponent.
 • Arxius de Vídeo: La reproducció d'arxius de vídeo independentment del seu format es realitza amb l'opció: Suport | Open File… (Control + O). A continuació triem el fitxer desitjat.
 • Arxius d'Àudio: Es fa de forma igual als arxius de vídeo. Podrem obrir un sol arxiu amb l'opció: Suport | Obre un directori… (Control +F) o una llista de reproducció amb l'opció View | Playlist (Control + L). En el menú Àudio disposarem del diferents tipus de visualitzacions i equalitzadors.

 Reproducció àudio

 • CDs d'Àudio: Per reproduir els clàssics CDs de música triarem l'opció: Suport | Obre el disc… (Control + D) i escollim l'opció: CD d'àudio i a continuació el botó Reprodueix.
 • Altres fonts: També podem mostrar en pantalla les fonts de vídeo i àudio que provenen d'una direcció remota amb l'opció: Suport | Obre un flux de la xarxa.. (Control + N) on triarem el protocol, la direcció i el port.

Documentació de VLC la trobareu a: http://wiki.videolan.org/