Aplicacions del menú principal

L’estructura de programari i aplicacions que es poden utilitzar un cop acabada la instal·lació del sistema operatiu Linkat, es desplega en diferents menús que arrenquen del principal al quadre superior.

A causa de la densitat d’accions i programari que s’hi contenen, per veure les prestacions d’aquests menús desplegables, farem un recorregut dividit en les tres opcions del menú principal: Aplicacions, Llocs i Sistema. Incidirem en aquells programes i eines més interessants des del punt de vista d’utilitat a l’usuari/ària i la gestió que en podem fer.

En aquest menú desplegable és on es concentren la majoria de programes i aplicacions del sistema. Com es pot observar, està dividit en vuit seccions: Educació, Gràfics, Internet, Jocs, Multimèdia, Oficina, Sistema i Utilitats.

Disposem, també al final, d’una icona d’accés directe a la pantalla: Executa una aplicació…

Menú Aplicacions

 • Educació: Diferents programes educatius separats per matèries.
 • Gràfics: Una llista de programes 3D, dibuix vectorial, d'edició d'imtage, d'escaneig, de fotografia i visualitzadors.
 • Internet: Llista de programes de correu electrònic, creacio de pàgines web, intercanvi de dades, lectors RSS, navegadors web, de telèfon i de xat.
 • Jocs: Diversitat de jocs d'arcade, jocs de cartes, jocs de taula, jocs de taula, jocs per a nens i trencaclosques.
 • Multimèdia: Llista de les principals aplicacions i utilitats multimèdia, com ara: d'edició multimèdia, d'enregistrament de CD/DVD, de música, reproductors d'audio i reproductors de vídeo, seqüenciadors i reproductor de televisió.
 • Oficina: Programes d'ofimàtica del tipus Bases de dades, calendari, diagrames de flux, diccionaris, full de càlcul, gestió de projectes, llibreta d'adreces, presentacions, visualitzador de documents, Word Processor i més programes.
 • Sistema: Programes especials de gestió del sistema d'accés remot, de configuració, de documentació, de gestor de fitxers, miniaplicacions de l'escriptori, monitor, sistema de fitxers, terminals, virtualització, xarxa, YaST i més programes.
 • Utilitats: Eines diverses d'arxiu, de calculadors, editor, d'escriptori, de impressió, de seguretat, sincronització i més programes.

Al segon menú desplegable, trobareu enllaços directes a carpetes , ordinadors, dispositius i servidors del sistema:

Menú Llocs

 • Carpeta d'inici: Visualitzador del lloc d'inici d'usuari amb el navegador nautilus.
 • Escriptori: Visualitzador de la carpeta d'escriptori (Desktop) amb el nautilus.
 • Ordinador: Accés a totes les unitats muntades i de xarxa (computer:/) * Unitats de disc i CD-ROM/DVD: Accés a les unitats de disc i cd-rom/dvd del sistema. (/media) * Xarxa: Visualitza els servidors de xarxa amb el nautilus (network:/)
 • Connecta al servidor: Permet la connexió per ftp, ssh, samba, … a servidors remots.
 • Cerca fitxers…: Accés directa al cercador de fitxers del nautilus.
 • Documents recents: Una llista del arxius utilitzats darrerament, als quals podem accedir de nou fent clic sobre el nom.

Aquí trobarem com a opcions l'accés ràpid a la configuració del sistema: Aspectes i comportament de l'escriptori, Maquinari, Personal i Sistema. També l'ajuda de l'escriptori GNOME i els seus crèdits. Finalment podreu Blocar la pantalla, Sortir de la sessió de treball o Aturar l'ordinador.

Menú Sistema

Pràctiques

En aquesta pràctica realitzareu algunes de les operacions més habituals al treball diari amb el menú.

Desplegueu el menú Aplicacions a partir del menú principal i aneu practicant segons la guia que us proposem a continuació:

 1. Del menú Utilitats, proveu la Calculadora i l’Editor de text (gedit) amb el qual podeu editar algunes línies de text i desar-ne el contingut.
 2. Del menú Gràfics hi ha diferents opcions. Obriu l'editor d'imatges El Gimp(Programa de retoc d'imatges de GNU) des de l'apartat Edició d'imatges i proveu de fer-hi algun dibuix.
 3. Accediu a l’opció del menú Internet i trieu el navegador Firefox des de l'apartat Navegador web per consultar algunes pàgines d'Internet. Més endavant, aprendreu a configurar les opcions de correu electrònic i de missatgeria.
 4. De l’opció del menú Multimèdia podeu provar el reproductor Banshee. Poseu un CD amb música i gaudiu-ne. (Cal tenir activada la targeta de so).
 5. Del menú Oficina trobeu el processador de textos, LibreOffice Write al subapartat Word Processor, obriu-lo i observeu la seva aparença, segur que no us és del tot desconeguda.