El navegador de fitxers: Nautilus

En aquesta pràctica veurem com funciona el navegador,Nautilus, que és una utilitat per a l’administració de fitxers. Permet veure’ls i organitzar-los i, també, crear-ne tants com directoris, executar scripts i obrir llocs web. Fins i tot permet connexions ftp i gravació de fitxers en CDs.

Descripció del navegador

Podem obrir el navegador de fitxers de les següents formes:

 • Fent clic sobre el menú principal: Llocs | Carpeta d'inici.
 • Fent doble clic sobre la icona de l’Ordinador a l’escriptori.
 • Fent doble clic sobre la icona de la Carpeta de l’usuari.

Per defecte, el Nautilus obre una finestra amb les subcarpetes i fitxers que conté la carpeta d’inici. Si es fa doble clic sobre una carpeta de la finestra, aquesta s’obre. Haurem de seguir aquest mateix procediment per anar obrint carpetes. Podem també accedir a la visualització del navegador fent clic amb el botó dret sobre una carpeta i escollint l’opció Obre en una finestra nova.

Per afegir o treure la visualització de la finestra la barra lateral de navegació triarem l’opció del menú: Visualitza | Subfinestra lateral (F9). També podem veure els fitxers ocults marcant l'opció del menú: Visualitza | Mostra els fitxers ocults (Control H).

Els elements que formen part del navegador de fitxers són:

Navegador Nautilus

 • Un menú: Enumera les tasques més comunes a realitzar
 • Una barra d’eines: Mostra les icones més comunes per navegar entre les carpetes i els fitxers.
 • Una barra d’ubicació: Serveix per localitzar els fitxers o carpetes locals i els llocs web.Hi ha un botó per canviar la forma de visualització de la ubicació de les carpetes o fitxers.
 • Barra lateral: Per defecte, ofereix la vista de l’estructura en forma de Llocs, cosa que facilita la navegació entre carpetes. Aquesta vista es pot canviar a la d’Informació de la carpeta, Arbre de directoris, Historial de llocs visitats, Notes de la carpeta i Distintius dels fitxers amb un clic sobre el botó llocs de la barra lateral.
 • Panell central: Conté els fitxers i carpetes.
 • Barra inferior: Mostra el nombre de fitxers i l’espai lliure. Si tenim seleccionada una carpeta, ens informa del nombre total d’arxius que conté.

Opcions del navegador

Per canviar les preferències del navegador es pot utilitzar l’opció del menú: Edita | Preferències.

S’obrirà la finestra de preferències de gestió de fitxers. En aquesta finestra, hi ha les pestanyes corresponents a :

 • Vistes: Opció que permet predeterminar les vistes generals, d’icones,compacta, de llistes i d’arbre del navegador.
 • Comportament: Permet predeterminar la forma d’activació dels elements, fitxers de text executables i la paperera.
 • Mostra: Facilita la tria de l’ordre d’informació dels noms de les icones i el format de la data.
 • Llista les columnes: Permet triar l’ordre i el tipus de la informació de la vista llista al panell central.
 • Previsualització: Indica la mostra que es farà segons el tipus de fitxer.
 • Suport: Gestiona el que passa quan s'insereix un suport o es connecta un dispositiu al sistema.

Amb les opcions del menú:

 • Fitxer | Crea una carpeta (Maj + Control + N).
 • Fitxer | Crea un document | Fitxer buit.

es poden crear carpetes i fitxers (documents buits) dins de la finestra seleccionada. El mateix que si fem botó dret sobre el Panell Central del navegador.

Prement el botó dret sobre una carpeta o fitxer seleccionat, s’obté un submenú des del qual s’accedeix, entre d’altres, a les següents opcions:

 • Canvia el nom… reanomena la carpeta o el fitxer.
 • Copia, Retalla i Enganxa a la carpeta el fitxer o carpeta seleccionada.
 • Mou a la paperera la carpeta o el fitxer
 • Veure les Propietats de la carpeta o el fitxer

Fent un clic sobre un fitxer executable, (shell script) amb distintiu de fitxer binari sobre el document, se selecciona i amb un doble clic s’executa.

Una funció especialment interessant del navegador de fitxers és la còpia de fitxers a CD. S’insereix un CD gravable i es realitza el següent procés:

 1. Seleccioneu la vista Llocs o d’Arbre al panell lateral.
 2. Seleccioneu els fitxers o carpetes que vulgueu copiar al CD (amb la tecla de Control i fent clic sobre els arxius o carpetes, si en voleu més d’un).
 3. Amb el botó dret trieu l’opció: Copia
 4. Seleccioneu l’opció del menú: Vés | Creador de CD/DVD
 5. Enganxeu els fitxers copiats al directori burn: amb el botó dret.
 6. Per acabar, trieu l’opció del menú: Fitxers | Escriu al disc… (també es pot escollir l’opció amb el botó dret sobre l’espai del panell central)

Finalment, apareixerà una pantalla on podeu seleccionar el dispositiu de gravació, posar nom al CD i la velocitat d'escriptura. Amb el botó Escriu, s’inicia la gravació.

Pràctica

En aquesta pràctica, realitzareu algunes de les operacions més habituals en el treball diari amb els nostres fitxers i carpetes.

 • Obriu el navegador amb doble clic sobre la carpeta personal d’usuari. Amb la icona de fletxa Amunt, recorreu el camí de directoris fins trobar l’arrel del sistema (Ubicació : /). Observeu les carpetes que utilitza un sistema Linux, les més comunes són:
 • /bin: comandes bàsiques per a totes les persones usuàries del sistema.
 • /boot: arxius necessaris per a l’arrencada del sistema.
 • /dev: dispositius reconeguts del sistema.
 • /etc: arxius de configuració del sistema i aplicacions que hi ha instal·lades.
 • /lib: llibreries i mòduls essencials del nucli del sistema.
 • /mnt: punt d’ancoratge temporal per als dispositius.
 • /proc: processos i variables del nucli del sistema.
 • /root: directori personal de l’arrel (root) del sistema.
 • /sbin: comandes especials per a l’arrel del sistema.
 • /tmp: arxius temporals del sistema que s’eliminen a l’arrencada del sistema o cada cert període de temps.
 • /usr: segona estructura jeràrquica, utilitzada per desar tot el programari instal lat.
 • /var: directori per a les cues (spoolers) d’impressió, fitxers de traça, etc.

A la majoria de distribucions, les carpetes personals dels usuaris es troben a: /home

Comproveu que la vostra carpeta d’inici és a: /home/nom_usuari

 • Creeu una carpeta de nom: laprimera i a dins un document o fitxer buit de nom: elprimer.

Amb el botó dret sobre el fitxer buit, trieu l’opció: Propietats. S’obrirà una nova finestra amb les propietats del fitxer elprimer.

Propietats

Cerqueu la pestanya Permisos:

 • Qui és el propietari del fitxer?
 • A quin grup pertany el fitxer?

Als botons Accés podeu veure i canviar els drets del propietari, del grup (al qual pertany el propietari), i dels Altres usuaris del sistema.

 • Quins són els drets del grup sobre el fitxer?
 • Quins són els drets dels Altres usuaris del sistema sobre el fitxer?

Observeu que hi ha tres tipus de drets: Cap, Només-Lectura i Lectura i escriptura. Podeu també donar drets d'execució al fitxer com a un programa marcant l'opció: Execució.

Feu la mateixa investigació dels permisos sobre la carpeta: laprimera.

A continuació, crearem uns quants arxius més:

 • Utilitzeu el botó dret per copiar el fitxer de nom elprimer i l’enganxeu a la mateixa carpeta. Reanomeneu-lo amb el nom elsegon i per acabar el podeu moure a la paperera del sistema. Comproveu que és a la paperera i buideu-la amb l’opció: Fitxer | Buida la paperera o fent servir el botó dret i l'opció Buida la paperera.
 • Amb el mateix procediment anterior feu tres fitxers nous de nom: elsegon, eltercer i elquart.
 • Tot seguit, comprimiu els quatre fitxers de la carpeta en un sol fitxer amb format .tar fent el següent:
 1. Seleccioneu la carpeta laprimera amb un clic sobre ella.
 2. A continuació, executeu l’opció : Edita | Crea un arxiu
 3. La pantalla 'Crea un arxiu' permet canviar el nom del fitxer amb extensió per defecte .tar.gz.
 4. Si feu clic sobre el botó Crea, obtindreu un fitxer comprimit.
 5. Per extreure els fitxers d’un arxiu comprimit, podeu fer servir l’opció del menú: Edita | Extreu aquí o amb el botó dret amb la mateixa opció.

Podeu personalitzar el vostre navegador de fitxers amb l’opció del menú: Edita | Fons i distintius. A la finestra que surt podem utilitzar: Patrons, Colors i Distintius.

 • Sobre el panell central del navegador, arrossegueu el patró o color de la vostra preferència que obtindreu segons el consell anterior.
 • Sobre el primer fitxer, arrossegueu el distintiu d’Important, sobre el segon el distintiu d’Urgent, sobre el tercer el distintiu de Genèric i sobre el quart el distintiu de Favorite que obtindreu amb les propietats de cada fitxer.

Patrons i Distintius