Presentació

Aquest curs pretén donar una orientació a l'usuari que utilitza Linkat GNU/Linux per primer cop. Així doncs, la finalitat d'aquest curs és donar a conèixer les possibilitats de Linkat com a sistema operatiu lliure, oferir una primera presa de contacte i els coneixements bàsics per ser-ne usuari/ària. Linkat és la distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d'Ensenyament amb la finalitat de poder proveir l'accés a un sistema operatiu completament lliure. Forma part d'una actuació d'aquest departament per impulsar l'ús del programari lliure que comporta, entre altres avantatges, l'extensió de l'alfabetització digital respectant la legalitat, la promoció dels principis del treball col·laboratiu, tan necessaris perquè la societat del coneixement avanci pels camins de la garantia de la igualtat d'oportunitats i l'efectiva llibertat de tria al mercat.

La finalitat d'aquest curs és, per tant, donar a conèixer les possibilitats de la Linkat com a sistema operatiu lliure, oferir una presa de contacte i els coneixements bàsics per ser-ne usuari/ària.

Estructura

El curs s'estructura en els 4 mòduls següents i es fonamenta bàsicament en el curs D111:

Addicionalment, es disposa de 3 annexos per complementar la formació del curs:

* [[.:annex_1| Annex I: Introducció al programari lliure]]
* [[.:annex_2| Annex II: Instal·lació de la Linkat 4]]
* [[.:annex_3| Annex III: Utilització de la maqueta virtual de Linkat 4]]

Per fer aquest curs, es requereixen uns coneixements i unes destreses bàsiques en el domini de l'entorn d'un sistema operatiu. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb el navegador Mozilla Firefox i derivats del projecte Mozilla amb les opcions Javascript i Cookies activades eines disponibles al Materials de Formació).