Annex III: Utilització de la maqueta virtual de Linkat 4

En cas de no disposar d'una instal·lació de Linkat 4 al vostre ordinador, s'ha posat a la vostra disposició una maqueta virtual de Linkat 4. L'objectiu d'aquesta maqueta és el de poder realitzar la majoria de les pràctiques del curs sense necessitat d'haver de fer cap instal·lació.

Per fer funcionar aquesta maqueta, cal que us instal·leu el programari VirtualBox. VirtualBox és un programari que ens permet simular el funcionament d'un o més ordinadors virtuals (sistemes convidats) en un sistema base (amfitrió) d'una forma ràpida i senzilla. Hi ha versions de VirtualBox per a GNU/Linux, Windows, Solaris i Mac OS. Des de la versió 4, el programa VirtualBox es pot descarregar des de la pàgina web del projecte sota una llicència lliure com és la GNU General Public License version 2 (GPLv2).

Recomanem descarregar la darrera versió del programa VirtualBox (4.1.8) de la URL següent:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Descàrrega de la maqueta virtual de Linkat 4

Un cop instal·lat el programa VirtualBox, cal descarregar i importar la imatge virtualitzada de Linkat 4. Aquesta imatge virtual es pot descarregar des de la URL següent:

http://download-linkat.xtec.cat/d83/VM/Lk4_Autonom/Curs_LNKR_Linkat4.ova

La imatge virtualitzada de la Linkat 4 té una mida de 3.5 Gb per la qual cosa heu de procurar tenir suficient espai en disc. En el cas de sistemes operatius Windows cal que el sistema de fitxers sigui NTFS

En aquest enllaç, teniu documentada la instal·lació de VirtualBox per a Linkat 3, 4 i Edu 11.4 així com la forma d'importar la màquina virtual que s'ha preparat.

En aquest altre enllaç, teniu documentada la instal·lació de VirtualBox per a Windows 7. El procés d'importació de la màquina virtual no s'ha documentat ja que és idèntic en ambdòs casos.