Annex II: Instal·lació de la Linkat 4

La Linkat 4 és la versió recomanada per fer instal·lacions en centres educatius. Aquesta versió de Linkat es pot fer servir en modalitat Live-DVD i Live-USB o bé per fer instal·lacions en disc dur en modalitat autònoma.A més, Linkat 4 disposa d'altres perfils com ara:

  • Servidor de comunicacions Linkat amb funcionalitats de servidor cau (proxy-cache), filtratge de pàgines i serveis web, balanceig automàtic de càrrega entre múltiples línies ADSL, priorització de serveis, etc.
  • Servidor de terminals lleugers LTSP que millora el rendiment i amplia la compatibilitat amb maquinari antic. També és més fàcil d'instal·lar i configurar, mitjançant assistents.
  • Millores en el servidor de centre per facilitar la seva gestió remota, deixant en mans d'un usuari administrador del centre les operacions més habituals de manteniment.

Trobareu més informació sobre els diferents perfils i sobre la instal·lació a la wiki del portal Linkat

Si esteu interessats en conèixer com s'instal·la la versió Linkat edu 11.4, trobareu descrit a la wiki del portal tot el procés d'instal·lació