Projecte

Com podem aprofitar el potencial que ens ofereixen les Google APPS i aplicacions 2.0 per a millorar la formació telemàtica?En la línia de futur que proposa la Open University, Google APPS i les aplicacions 2.0 hi juguen un paper fonamental a l'hora d'ampliar les possibilitats del Moodle.

En concret, s'apunta:

Google Apps "se convertirá en el espacio primario para la creación y el almacenaje de contenidos por parte de los estudiantes y para interactuar con otros de manera informal y bajo su propio control, mientras que el entorno virtual de enseñanza/aprendizaje (EVE/A) permanecerá como espacio principal para los módulos y las actividades más formales, centradas en la materia."

El software social del Web 2.0 "permite que los usuarios publiquen sus propios contenidos en forma de textos, imágenes, vídeos, etc., así como compartirlos y comentarlos. Proporcionar estas funciones a nuestros estudiantes incrementará sus conexiones mutuas y les ayudará a sentirse más vinculados dentro de comunidades de aprendizaje."


Pregunta-Problema

Quines aplicacions Google i 2.0 poden aportar valor afegit al vostre curs a l'EVA Odissea de formació telemàtica?

Per donar resposta a aquesta pregunta, elaboreu un petit informe d' extensió aproximada d'una pàgina i mitja (aproximadament 600 paraules si el feu en Arial 12).

Envieu el document en format document odp, pdf, word (en tancat) o bé en un document Google (compartit amb la persona tutora o bé públic) o altres serveis 2.0 com Scribd (en obert). Recomanem les opcions APP i 2.0, per compartir amb companys formadors, co-tutors del curs si s'escau. Aprenem millor compartint, a l'estil 2.0!

L'informe ha de constar de 2 parts:

1. Quines aplicacions Google i 2.0 ja integreu a la vostra formació? Expliqueu breument l'objectiu i les activitats, les seves dinàmiques (individual, col·laborativa) i avaluació.

2. Quines aplicacions Google i 2.0, que heu vist durant la formació o coneixeu per altres vies, penseu que poden aportar un valor afegit al vostre curs? Argumenteu-ho amb una breu explicació d'objectiu, dinàmiques i avaluació.

Pels tutors del mateix curs de formació telemàtica, heu d'elaborar un sol informe compartit, encara que esteu a diferents aules del curs.

Quan esteu, envieu la tramesa del projecte a la persona formadora. Aquesta ho revisarà i us valorarà el projecte com a Fet/Cal revisar/no Fet.

Fins aviat!

Referències

Sclater, N.(2010) Learning Innovation [consultat 10 de maig 2011]. Traducció de CENT (2010) Planes de futuro para el entorno virtual de aprendizaje de la Open University